Samlet forløb: 18 læringsvideoer om 3D – fra opstart til print

Målgruppe

EUD GF2, EUX, Hovedforløb

Fag / Emner

Teknologi, byggeri og transport

Varighed

9 timer 00 minutter

Fagområde

Træfagenes Byggeuddannelse, Bygningssnedkeruddannelsen, Snedkeruddannelsen, herunder møbelsnedkeruddannelsen

Håndværk – Design & Arkitektur

I dette samlede forløb har du mulighed for at stifte bekendtskab med det mest basale indenfor 3D: Fra opstart til print, og forbi mange facetter undervejs. Forløbet er beregnet til introducere til emnet, og derfor kan undervisere og elever helt uden viden være med fra start.

Læringsmål

  • At introducere til 3D - fra opstart over tegning til print, og vedligeholdelse samt tilpasning af maskiner

Beskrivelse