Målgruppe

EUD GF2

Hovedforløb

AMU

Diverse / Andet

Fagområde

Teknologi, Byggeri og Transport

Varighed

8 timer 00 minutter

Uddannelse

Træfagenes byggeuddannelse

Håndværk – Design & Arkitektur

Ajourføring for tømrerbranchen, Nummer 48959

Beskrivelse

Er du eller dine medarbejdere nysgerrige på hvilke bæredygtige byggemetoder de nye anvisninger, viden kommende BR23 giver mulighed for inden for træfagene, så er dette kursus noget for dig. Med den nyeste opdaterede viden om afprøvede bæredygtige byggemetoder har kursets deltagere mulighed for at lære at:

-Diskutere bæredygtigt byggeri

Gennem oplæg, film og diskussioner gennemgår kursets deltagere følgende spørgsmål.
– Hvilke forskellige fortællinger er der om hvad bæredygtighed og bæredygtigbyggeri er?
– Hvilke konkrete redskaber findes der for at analyse bæredygtigheden i et byggeri?
(Livscyklusvurdering LCA samt eksisterende standarter)
– Hvilken retning bevæger Bygningsreglementet sig i?
(BR23 & Den frie bæredygtigheds klasse)
– Hvad er det særlige for bæredygtigbyggeri i træfagene?
– Hvordan indgår bæredygtighed ellers i byggeriet, udover det vi bygger?

-Få bæredygtige byggematerialer mellem hænderne

Gennem en lille praktisk byggeopgaver, har kursets deltagere mulighed for at bygge lidt med en bæredygtig byggemetode.

-Dokumentere bæredygtigt byggeri

Gennem oplæg og diskussion snuser kursets deltagere til hvilke dokumentationer der findes for byggemetodernes Klima-, brand-, fugt-, varmeisolerings- & lovgivningsmæssige egenskaber i forhold til:
– FN’s verdensmål
– Det gældende bygningsreglement og dens SBI-anvisninger.
– Træinformation.
– Producenters og leverandørers anvisninger.

Læringsmål

  • Diskutere bæredygtigt byggeri
  • Få bæredygtige byggematerialer mellem hænderne
  • Dokumentere bæredygtigt byggeri

Materialet er blevet downloadet af 8 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.