Dato / Tid

25. april 2019 - 16. maj 2019

Kl. 8:00 - 15:00

Sted

NEXT Uddannelse - Rødovre

Der er nu åbent for tilmelding til en ny spændende workshop, hvor tømrerelever og arkitektstuderende arbejder sammen om udførelsen af en konstruktion.

NEXT – Uddannelse København tilbyder i samarbejde med Videnscenter for Håndværk – Design & Arkitektur en innovationsworkshop for elever i træfagenes byggeuddannelse.

Workshoppen varer fra 25.april – 16.maj 2019.

Forløbet gennemføres i samarbejde med kandidatstuderende fra Arkitektskolen i København (KADK), og Vordingborg Kommune, og drejer sig om design og konstruktion af shelters i træ til rekreative formål.

Dygtigere lærlinge
Projekterne giver tømrerlærlingene indblik i nye materialer samt aktuelle, moderne og byggetekniske problemstillinger, som løses i et tæt samarbejde med de arkitektstuderende.

Lærlingene kommer undervejs til at afprøve og teste forskellige muligheder for konstruktioner og samlinger.

Workshoppens muligheder afspejler hele paletten fra både traditionelt og bæredygtigt byggeri med træsamlinger, over til mere konventionelle løsninger med søm- og skruebeslag.


Eleverne bygger undervejs forskellige mock-up’s af knudepunkter og detaljer, samt større helheder som et led i deres realisering af formgiverens idéer og design.

Lærlingene styrkes generelt i deres håndværksmæssige færdigheder og bliver bedre til individuel og selvstændig problemløsning.

Udløber af Skud på Stammen
Projektet er en udløber af NEXT – Uddannelse Københavns mangeårige projekt ”Skud på Stammen”, som er et succesrigt samarbejde mellem designere og snedkerelever.

Deltagelsen i workshoppen refunderes som almindelig undervisning for praktikvirksomheden.


Eleven tilmelder sig forløbet, med accept fra sin praktikvirksomhed, via mail til uddannelsesleder Lasse Mosgaard: lmos@nextkbh.dk (tlf.: 40 94 84 30)

Der er løbende tilmelding frem til 1. april 2019

Kontoret vil undervejs stå for den videre information omkring workshoppen og koordinering med mester.