Dato / Tid

25. april 2019 - 16. maj 2019

Kl. 8:00 - 15:00

Sted

NEXT Uddannelse - Rødovre

Der er nu åbent for tilmelding til en ny spændende workshop, hvor bygningssnedkerlærlinge, arkitektstuderende og en arkitekt arbejder sammen om udførelsen af en konstruktion.

NEXT – Uddannelse København tilbyder, i samarbejde med Videnscenter for Håndværk – Design & Arkitektur, en innovationsworkshop for elever på bygningssnedkeruddannelsen.

Workshoppen varer fra 25.april – 16.maj 2019.

Forløbet gennemføres i samarbejde med kandidatstuderende fra Arkitektskolen i København (KADK), og Vordingborg Kommune, og drejer sig bl.a. om design og konstruktion af shelters i træ til rekreative formål.

Lektor Søren Vadstrup fra KADK deltager også med et projekt i form af et bæredygtigt parcelhus i træ, helt uden søm, skruer og beslag og udelukkende hæftet med træsamlinger.

Dygtigere lærlinge
Projekterne giver snedkerlærlingene indblik i nye materialer samt aktuelle, moderne og byggetekniske problemstillinger, som løses i et tæt samarbejde med de arkitektstuderende og Søren Vadstrup.

Lærlingene kommer undervejs til at afprøve og teste forskellige muligheder for konstruktioner og samlinger, samt arbejde med CNC maskiner.

Workshop med traditionelt og bæredygtigt byggeri
Eleverne bygger undervejs forskellige mock-up’s af knudepunkter og detaljer, samt større helheder, som et led i en realisering af formgiverens idéer og design.

Lærlingene styrkes generelt i deres håndværksmæssige færdigheder, og bliver bedre til selvstændig problemløsning.

Udløber af Skud på Stammen
Projektet er en udløber af NEXT – Uddannelse Københavns mangeårige projekt ”Skud på Stammen”, som er et succesrigt samarbejde mellem designere og snedkerelever.

Deltagelsen i workshoppen refunderes som almindelig undervisning for praktikvirksomheden.


Eleven tilmelder sig forløbet, med accept fra sin praktikvirksomhed, via mail til uddannelsesleder:
Jørgen Richter
jric@nextkbh.dk
(tlf.: 21 26 66 61)

Der er løbende tilmelding frem til 1. april 2019

Kontoret vil stå for den videre information omkring workshoppenog koordinering.