Dato / Tid

16. september 2020

Kl. 15:00 - 17:30

Sted

Next Uddannelse København (festsalen)
Julius Thomsens Gade 5, 1974 Frederiksberg C

Konferencens formål er, at sætte fokus på en tilsyneladende frustrerende og vidt forskellig digital adfærd blandt aktørerne inden for BIM i byggebranchen, i både det projekterende og udførende led.

Konferencen søger svar på tre hovedspørgsmål:

1) Hvordan opleves bygge og anlægs-aktørernes forskellige digitale adfærd set fra en bygherrevinkel – oplæg fra Christian Refshauge, fra konsulentvirksomheden Implement Consulting Group. Christian var tidligere initiativtager til byggeriet af Student & Innovation House med et budget på 70 mio. kr.

2) Hvad kan være en løsning på denne tilsyneladende frustrerende og vidt forskellige digitale adfærd i byggebranchen og er BIM (Bygnings Informations Modellering) en del af løsningen?

a) En arkitekt synsvinkel  – repræsenteret ved projektleder Ditte Rode fra arkitektvirksomheden Christensen & Co

b) En entreprenørsynsvinkel – repræsenteret ved Peter Bo Olsen fra MT Højgaard

c) En styrelses/myndighedssynsvinkel – repræsenteret ved Bygningsstyrelsen, Mathias Hjorth

3) Hvilket ansvar har uddannelsesinstitutionerne i byggebranchen – fra erhvervsuddannelsesniveau til kort, mellemlang og lang videregående uddannelse?


Program for konferencen:

Kl. 15.00 – 15.10: Velkomst, præsentation og motivation
Kl. 15.10 – 15.30: En dag i en bygherres liv ved Christian Refshauge
Kl. 15.30 – 16.00: Arkitekten, entreprenøren og styrelsen kommenterer på
problemstillingerne og kommer med konstruktive forslag
Kl. 16.00 – 16.20: Spørgsmål og korte kommentarer fra salen
Kl. 16.20 – 16.30: Pause og telefontid
Kl. 16.30 – 17.00: Arkitekten, entreprenøren og styrelsen byder ind med uddannelsesinstitutionernes bidrag til en fælles digital adfærd i byggebranchen
Kl. 17.00 – 17.20: Spørgsmål og kommentarer fra salen
Kl. 17.20 – 17.30: Opsamling, afrunding og perspektiv


Tid og Sted: 16.september 2020 klokken 15.00-17.30
Next Uddannelse København (festsalen)
Julius Thomsens Gade 5, 1974 Frederiksberg C


DELTAGELSE GRATIS – TILMELDING VIA MAIL TIL UNDERTEGNEDE SENEST 31. AUGUST
Tøger Kyvsgaard, chefkonsulent og leder af Videncenter for Håndværk – Design og Arkitektur, Email: tky@nextkbh.dk