Dato / Tid

26. oktober 2023 - 27. oktober 2023

Kl. 11:30 - 12:00

Sted

Hotel Opus Horsens
Egebjergvej 1
8700 Horsens

Helhedslæring handler om samarbejde på tværs af håndværksfag. Kom og hør mere om det på Bygge- og anlægskonferencen i Horsens

Bygge & anlægsbranchen er kendetegnet ved et spild på 10-30% og stigende krav til at levere bæredygtigt byggeri. Der er både et økonomisk og et bæredygtigt potentiale i at mindske spild, og uddannelse ses som et centralt indsatsområde i den henseende.

Herningsholm Erhvervsskole og VIHDA er gået sammen om projektet ’Helhedslæring – uddannelse af fremtidens håndværkere med bæredygtige kompetencer’ for at skabe kendskab til problematikken og handlekompetencer til at håndtere dem.

Helhedslæring på Herningsholm

Helhedslæring handler om samarbejde på tværs af håndværksfag.

Et byggeprojekt skal ses som en større helhed, hvor håndværkere tager samlet ansvar for projektet og bygger på faglig stolthed. I dette projekt arbejder murer-, tømrer- og blikkenslagerelever om en fælles opgave.

Det handler ikke om at skabe multihåndværkere, som kan lidt af det hele. Formålet med heldhelhedslæring er at håndværkere skal være eksperter på hver deres felt, med samarbejde i fokus.

Det handler om at overlevere et godt og færdigt stykke arbejde til den næste håndværker i byggeprocessen.

Byggemøder, klare retningslinjer og aftaler er ligeledes en afgørende del.

Om konferencen:

Fremtidens lærlinge og svende – i en mere bæredygtig bygge- og anlægsbranche

Vi er derfor glade for, at vi igen i år kan invitere til vores fælles konference, hvor vi kan lade os inspirere, dele erfaringer og netværke. Vi glæder os til at drøfte, hvad der kræves af fremtidens lærlinge og svende for at gøre bygge- og anlægsbranchen mere bæredygtig.

Som vi plejer, har vi forsøgt at skabe et alsidigt program, der tager fat om nogle af de elementer, der rører sig rundt omkring i og omkring skoler, faglige udvalg, uddannelsessekretariater m.v.

Se programmet i PowerPoint-filen herunder:

Program dag 1
Torsdag den 26. oktober 2023

Tema: Fremtidens lærlinge og svende – i en mere bæredygtig bygge- og anlægsbranche.

11.30 – 12.30  Ankomst og frokost

12.30 – 12.45  Velkomst og program ved Martin Lyhne Holmgaard, Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier

12.45 – 13.45  Oplæg om Bæredygtig Business ved Steffen Max Høgh, som står bag virksomheden Bæredygtig Business, hvor han rådgiver   virksomheder om bæredygtighed og forretning. Steffen har i 3 år udgivet podcasten Bæredygtig Business, ligesom han er   medforfatter til bogen Bæredygtig Business (www.baeredygtig-business.dk/om-bogen)

13.45 – 14.00  Pause

14.00 – 16.00  ”Udfordringer ved bæredygtigt byggeri”, oplæg ved Lise Lyngfelt Molander, Teknologisk Institut

Den grønne omstilling i byggeriet, nuværende og kommende krav og hvor kommer kravene fra?

Hvilke krav ”rammer” håndværkerne?

Digital dokumentation i den grønne omstilling – hvilke krav stilles?

Hvad bør kommende erhvervsskoleelever/svende uddannes i?

16.00 – 17.15  Besøg ved Håndværkskollegiet

17.30 – 18.30  Tid til fri disposition – mulighed for gåtur til det gamle fængsel

18.30  Velkomstdrink i baren

19.00  Middag og networking


Program dag 2
Fredag den 27. oktober 2023

07.00 – 08.30  Morgenmad

08.30 – 08.40  Dagens program ved Martin Lyhne Holmgaard, Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier

08.40 – 09.10  Status på bæredygtighedsbehov, lovgivning og kompetencebehov til fremtiden ved Louise Pihl Byggeriets Uddannelser

09.10 – 10.10  Bæredygtighed i praksis – hvordan gøres det?

  Oplæg fra Videnscenter for Håndværk – design og arkitektur ved projektudvikler Kasper Vedel

Oplæg fra Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed ved Iver Gaardsted og Bjørk Fredslund Andersen

10.10 – 10.40  Gruppearbejde ved Jens Høffner

10.40 – 11.00  Pause

11.00 – 11.45  I forbindelse med det strategiske arbejde omkring trepartsaftalen har TECHCOLLEGE igangsat en ny metode til at arbejde med data.   Mikromålinger er skudt i gang på alle grundforløb, og skal give os løbende viden om elevernes trivsel og deres vej mod en uddannelsesaftale.   Data- og metodekonsulent Vivi Fog Wogensen vil sammen med en faglærer fra tømreruddannelsen præsentere, hvordan der er arbejdet med prøvehandlinger og implementering på hele skolen. Vi dykker ned i, hvordan den enkelte lærer sammen med eleverne arbejder med   målingerne i hverdagen, og hvad der foreløbigt er kommet ud af indsatsen

11.45 – 12.00  Afslutning på konference ved Martin Lyhne Holmgaard, Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier

12.00  Frokost og hjemrejse