Dato / Tid

24. januar 2024 - 25. januar 2024

Kl. 9:00 - 16:30

Sted

Lokomotivværkstedet
Otto Busses vej 5A
2450 København SV

På HÅNDVÆRK fremvises et kvalificeret bud på fremtidens grønne svendeprøver på tømreruddannelsen.

På HÅNDVÆRK fremvises et kvalificeret bud på fremtidens grønne svendeprøver på tømreruddannelsen. Samfundet og erhvervsuddannelserne efterspørger lærlinge og faglærere med handlekompetencer og erfaringer inden for fremtidens bæredygtige byggeri. De grønne svendeprøver skal være med til at sætte skub i det bæredygtige perspektiv på hele uddannelsen, med øget fokus på anvendelse af biogene og organisk baserede materialer. Drømmen er, for mange lærlinge, både at gøre en praktisk og teoretisk forskel i uddannelsesforløbet. VIHDA ønsker at hjælpe erhvervsskoler med at gå foran i den grønne omstilling.

Vi sætter strøm til den grønne omstilling på erhvervsuddannelserne og styrker kendskabet til biogene og organiske baserede byggematerialer som alternativ til de traditionelle materialer. Vores mål er at uddanne elever med grønne handlekompetencer og udbrede mulighederne for at tage en grøn svendeprøve. Øget fokus på bæredygtighed i byggebranchen skal motivere flere til at vælge en erhvervsuddannelse. Vi ønsker at gøre en forskel på den bæredygtige agenda ved at udvikle og præsentere konkrete eksempler.

Vores konkrete tilgang til bæredygtighed omfatter reduceret materialemængde, konstruktiv beskyttelse af konstruktionen, alternativ sokkelkonstruktion uden beton, samt anvendelse af biogene og organisk baserede byggematerialer. Vi fokuserer også på at minimere sundhedsskadelige arbejdsprocesser og har en klar strategi for genanvendelse, genbrug og bortskaffelse af materialer.

Hos HÅNDVÆRK er vores mål at drive en ægte forandring i byggeindustrien og uddannelsessektoren. Vi er dedikerede til at skabe en grønnere fremtid gennem handling og viden. Velkommen til vores bæredygtige rejse.

Kasper Vedel Eriksen

Har du spørgsmål til denne aktivitet?

Kasper Vedel Eriksen
Projektudvikler