Dato / Tid

1. september 2022

Kl. 8:00 - 15:00

Sted

NEXT Uddannelse København
Fabriksvej 31
2600 Glostrup

Dette seminar afholdes samtidig med Seminar 2S. Seminaret tager afsæt i værkstedsundervisning og har til formål, på et introducerende niveau, at give deltagerne praktiske erfaringer med bæredygtige byggemetoder inden for træfagene.

Dette seminar afholdes samtidig med Seminar 2S. Seminaret tager afsæt i værkstedsundervisning og har til formål, på et introducerende niveau, at give deltagerne praktiske erfaringer med bæredygtige byggemetoder inden for træfagene.

Med udgangspunkt i det internationale vidensudviklingsprojekt Go2Wood og tømrermester Simon Fjords mangeårige erfaring, er et eksempel på en biobaserede bæredygtige byggemetode blevet sammensat.

Denne byggemetode tager seminaret sit afsæt i, som et eksempel på en byggemetode, der inden for bygningsreglementet og dansk god byggeskik kan vise et CO2 neutralt livscyklus regnskab under opførelsen og samtidigt opfylde kravene til 0-energihus.

Træinformation vil under seminaret yderligere beskrive de muligheder og afgrænsninger der er, i anvendelse af biobasserede byggematerialer i små-, sommer-& enfamiliehuse.

Med i værkstedet:

  • Facilitator David Rangan, VIHDA
  • Tømrermester Simon Fjord
  • Træinformation