Dato / Tid

7. november 2022 - 11. november 2022

Kl. 9:00 - 15:00

Sted

Landsdækkende konkurrence med online samlinger

Sæt et stort kryds i kalenderen i uge 45 hos dit GF2-hold. Her lyder startskuddet nemlig til Videnscenter for Automation og Robotteknologi og Videnscenter for Håndværk, Design og Arkitekturs landsdækkende konkurrence i 3D-print på erhvervsuddannelserne.

Sidste års vindere af DM i 3D-print fra Herningsholm Erhvervsskole

DM i 3D-print henvender sig til elever på erhvervsuddannelsernes andet grundforløb (GF2) og går ud på, at eleverne ved hjælp af en 3D-printer skal udarbejde en innovativ løsning på en opgave, som de først får kendskab til kort før konkurrencen.

Formålet med DM i 3D-print er at udbrede kendskab til arbejde med 3D-teknologier og -arbejdsredskaber i elevens, skolens og erhvervslivets hverdag.

Konkurrencen løber af stablen i uge 45

Startskuddet lyder mandag d. 7. november 2021 kl. 8.00 igennem en online rammesætning af ca. 1 times varighed.

Konkurrencen løber herefter over 15 timer fordelt på ugens tre første dage. Skolen fordeler selv timerne på disse dage.

Løsningen skal afleveres senest torsdag d. 10. november kl. 15.30.

Bedømmelse

Fredag i uge 45 og mandag i uge 46 bedømmes alle løsninger, og onsdag i uge 46 kåres vinderen af konkurrencen.

Konkurrencen bedømmes af et bredt sammensat dommerpanel med kompetencer inden for alle de fag/uddannelser, som deltager.

  • Elevteams skal have en størrelse på mellem 2 og 4 elever.
  • Endeligt konkurrencemateriale fremsendes til undervisere og elever mandag i uge 44 (1 uge før konkurrence start).

Præmie

Konkurrencens 1. præmier er en 3D-printer til hver af deltagerne på vinder-teamet (max. 4 elever).

Lærervejledning

Der sendes lærervejledninger til de deltagende undervisere i god tid inden konkurrencen, så konkurrencen kan forberedes optimalt.

Lån en 3D-printer

Vi har et lille lager af 3D-printere, som det er muligt at låne under konkurrencen, så undersøg gerne i god tid, om I har et passende antal 3D-printere til rådighed. Har du behov for at låne 3D-printere, så skriv til projektleder Troels Høyrup Nepper på thne@mercantec.dk senest d. 14/10 2022.

Tilmeld dit hold

Vil du tilmelde et eller flere hold, eller vil du bare gerne holdes opdateret på konkurrence, så skriv en mail til Troels Høyrup Nepper på thne@mercantec.dk.

Sidste chance for tilmelding er fredag d. 14. oktober 2022.

Jo flere, jo bedre

Hjælp gerne med at sprede budskabet om konkurrence ved at downloade og dele en flyer om konkurrence med dine kolleger.