Dato / Tid

12. oktober 2022

Kl. 13:30 - 15:00

Sted

Webinar via Teams
Link bliver sendt ud i august

Hvad er bæredygtigt byggeri? Formålet med dette webinar er at debattere nogle af de forskellige forståelser af hvad bæredygtigt byggeri er. Dette er det sidste webinar i rækken.

Formålet med dette webinar er at debattere nogle de muligheder og udfordringer der kan være i at implementere bæredygtige byggemetoder i undervisningen.

Dette vil ske gennem en veksling imellem oplæg igennem video og diskussion af forståelse af bæredygtigt byggeri udtrykt i videoerne.

Webinaret starter med at Frank Erichsen fortæller hans historie om hvordan han bevægede sig fra at ville tage en håndværkeruddannelse til at vælge at lære det selv. Ligeledes hvilke muligheder og udfordringer han ser erhvervsskolerne står med i deltagelsen i den bæredygtige omstilling.

Diskussionerne vil være faciliteret af David Rangan (VIHDA) sammen med de to undervisere fra værkstedsseminarerne som debattører, samt Flemming Olsen fra Ungdomsbyen, der har undersøgt området for UNESCO. Webinarets deltagere kan selvfølgelig deltage i debatten.

Debat

  • Facilitator David Rangan, VIHDA
  • Tømrermester Simon Fjord
  • Murermester Johannes Thulesen
  • Foredragsholder Frank Erichsen
  • Flemming Olsen, Ungdomsbyen