Tømrerelever skifter træ ud med 3D-print teknologi. Eleverne har en fremtidssikring i, at have en viden om 3D-print.

Tømrerelevernes rutine ændrede sig dramatisk, da 30 studerende på GF2-niveau deltog i et accelereret kursus om 3D-print i byggebranchen, skiftende søm ud med software og teknologi.

I en intens session blev traditionelle papirskitser omsat til digitale 3D-modeller, der blev printet som miniature tiny houses. Dette kursus, arrangeret af 3DCP Group og SAGA Space Architects i samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier, udruster fremtidige tømrere til en virkelighed, hvor 3D-printere er lige så almindelige som håndværktøj på byggepladsen.

“Det er spændende at se nye tilgange. Eksterne eksperter giver os indsigt i alternative tankegange,” siger Rasmus Gamst, 18 år og tømrerlærling.

Kurset, der integrerede håndtegning, digital visualisering og 3D-printning, satte fokus på at ruste fremtidens håndværkere med essentiel teknologisk viden. Virksomheden bag projektet, 3DCP Group, har global erfaring og ser teknologien som en nødvendighed for kommende fagfolk.

Selvom 3D-print vil ændre arbejdsgangene, tror både studerende og eksperter på, at det vil styrke, ikke erstatte, håndværkernes rolle i fremtidens byggeri. Kursets afslutning med besøg hos 3DCP Group gav eleverne en praktisk forståelse af 3D-printerteknologien på byggepladsen.

Se billeder fra projektet her