Mere end 20 virksomheder, over 100 tømrerelever, lokalpolitikere og eksperter deltog i messen med temaet "Bæredygtighed og grøn omstilling" hos Tradium i Randers

I sidste uge var VIHDA med til at afholde en messe med fokus på, hvordan byggefagene kan bidrage til den grønne omstilling. Messen blev afholdt sammen med Tradium i Randers på deres adresse.

Mere end 20 virksomheder, over 100 tømrerelever, lokalpolitikere og eksperter deltog i messen med temaet “Bæredygtighed og grøn omstilling” på skolens område. Dagens formål var at udforske, hvordan byggefagene kan spille en rolle i den grønne omstilling.

Virksomheder præsenterede bæredygtige løsninger inden for byggeri, herunder materialer i fundamentet, beklædninger, tagdækning og arkitekt- og ingeniørprojekter. Blandt aktiviteterne var også besøg hos Danmarks mest bæredygtige ungdomsbolig og paneldebatter. Rasmus Niebuhr, en tømrerelev, deltog og delte sine indtryk af dagen, hvor han fik ny viden og indtryk fra forskellige stande.

En central diskussion i den første paneldebat handlede om, hvordan byggesektoren kan blive en aktiv medspiller i den grønne omstilling. Panelet var enigt om behovet for at udfordre bygherrens præmisser og strække dem til at tage yderligere skridt mod bæredygtighed. Desuden blev det fremhævet, at bæredygtighed omfatter mere end miljø og også omfatter trivsel i byrummet og uddannelse.

Diskussionerne om fremtidens bæredygtige tømreruddannelse og motivation for bæredygtighed blandt byggeelever blev også fremhævet. Et fokusområde var behovet for et “grønt mindset” hos eleverne og spørgsmålet om, hvorvidt ansvaret lå hos skolen eller lærepladsen. Panelerne understregede vigtigheden af uddannelse, efteruddannelse og et bæredygtigt mindset i byggebranchen.

Messen demonstrerede, at man kan arbejde med bæredygtighed inden for de nuværende rammer for uddannelse og bekendtgørelser. Initiativtageren til arrangementet, tømrerfaglærer Andreas Riebeling Rasmussen, påpegede, at messen gav eleverne mulighed for at blive inspireret af praktikere og fagfolk, der arbejder med bæredygtige løsninger i praksis. Både messen og diskussionerne påpegede vigtigheden af at starte et sted for at fremme bæredygtighed i byggebranchen.

Vi har meget snart en film klar fra dagen. Kontakt os her, hvis du vil høre mere om hvordan vi kan hjælpe din EUD-skole med at blive grønnere inden for byggefagene: David Rangan