Helhedslæringsprojekt på Herningsholm Erhvervsskole

Herningsholm Erhvervsskole og VIHDA samarbejder om et projekt, der bringer håndværksfagene sammen.

Formålet er ikke at skabe multihåndværkere. Eleverne er og skal være eksperter på hver deres felt. Projektet træner evnen til at skabe værdi sammen. At hjælpe de unge til at få nogle gode byggevaner fra starten og en overordnet forståelse af, at ”ingen bygger huse alene”.

Elever fra murer-, blikkenslager-, byggekoordinator- og tømreruddannelsen skal fra uge 34 og frem til uge 38 arbejde på fælles byggeprojekter.

Der vil løbende være byggemøder og dialog mellem faggrupper, så de kan overholde den tidsplan, der er blevet lagt for de forskellige faser i projektet.

Spidsbuer, spærkonstruktioner og facadebeklædning i zink er bare nogle af de opgaver, der skal laves.
Opgavernes overordnede mål og rammer er fast definerede, mens eleverne i samarbejde skal løse de enkelte detaljer.

Et spændende projekt venter de unge mennesker, som er startet ud med højt humør, stor motivation og faglig stolthed.