Faglærer opkvalificeres til at undervise i 3D-print

Et to-årigt opkvalificeringsinitiativ udviklet af DTU er fokuseret på at forbedre kompetencerne hos faglærere. Målet er at ruste undervisere inden for industriteknik og værktøjsmageri til at kunne formidle undervisning inden for additiv fremstilling, herunder forskellige former for 3D-print.

Det er faglærer fra NEXT Uddannelse København der bliver opkvalificeret til at undervise i 3D-print, eller AM (Additive Manufacturing). Det gøres for at bringe uddannelserne up to date og for at øge den grønne omstilling inden for fagene.

”Skal vi indfri Danmarks grønne ambitioner, skal vi både have lederen, maskinmesteren, VVS’eren, elektrikeren, projektlederen, teknikeren m.fl. med. Den grønne omstilling skal løftes på tværs af sektorer, stillinger og uddannelsesniveauer” – Concitos analyse Job til Grøn Omstilling (CONCITO, 2022)

Opkvalificeringen vil på sigt hjælpe elever på uddannelser inden for industriteknik og værktøjsmageri med at forstå nye måder at lave ting på, som kan bruges smart for at spare på ressourcerne. Vi vil også lære lærere og elever/lærlinge om, hvordan man vælger materialer og bruger dem klogt, når man laver ting til industrien. Dette er vigtigt for at forstå omkostningerne ved at lave tingene.