VIGOT: Vidensbaseret Grøn Omstilling af Tømreruddannelsen

Sammen med gode kræfter har vi kastet os ind i et projekt, der skal være med til at gøre tømreruddannelsen mere bæredygtig og klimavenlig.

De næste tre år skal projektet VIGOT (Vidensbaseret Grøn Omstilling af Tømreruddannelsen) accelerere den grønne omstilling i byggeriet.

Halm og tang som isolering og blokke af hamp i stedet for gasbeton. Produktion af traditionelle byggematerialer står for 10-15 procent af verdens CO2-udledning. Derfor skal vi tænke i nye og grønne måder at bygge huse på, for at værne om klodens ressourcer og begrænse vores udledning af CO2.

Og det er netop, hvad forskere fra Københavns Universitet og Aalborg Universitet er i gang med i et nyt projekt, der sammen med landets tømreruddannelser skal få nye bæredygtige byggematerialer -og metoder ind i byggeriet i løbet af ganske få år.

Forskerne skal i samarbejde med erhvervsskolerne undervise tømrerlærlinge i at bruge såkaldte biogene materialer som træ, tang, siv, halm og hamp i byggeriet. For udover at have et lavere klimaaftryk end traditionelle byggematerialer, så indeholder de biogene materialer kulstof indfanget fra atmosfæren.

Robuste og bæredygtige huse

Forskerne og tømrerne skal bl.a. udvikle en ny type ydervæg, der hverken indeholder beton eller klassisk isolering, som glasuld eller stenuld. Ydervæggen har heller ikke en dampspærre af plastik, men er derimod opbygget af eksempelvis træ på ydersiden og med blokke af hårdt presset hamp, halm eller træfibre som isolering.

Bæredygtighed fra yderst til inderst

Vi skal udvikle og afprøve flere nye typer af byggematerialer og konstruktioner i tæt samarbejde med undervisere og elever på erhvervsskolerne, så vi ved at løsningerne er sunde og robuste samtidig med, at de giver mening i byggeprocessen, og derfor hurtigt kan tages i brug af håndværkerne ude i samfundet
Lisbeth Garbrecht Thygesen
Projektleder og professor fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (KU)

Fakta om projektet

• Projektet VIGOT (Vidensbaseret Grøn Omstilling af Tømreruddannelsen) løber frem til sommeren 2026 og er finansieret af Novo Nordisk Fonden med godt 5,3 millioner kroner over de næste 3,5 år (projekt nr. NNF22OC0079020).

• I projektet deltager Københavns Universitet, Aalborg Universitet, VIA University College, Videnscenter for Håndværk, Design og Arkitektur (Next) og Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed (Learnmark Horsens). Desuden deltager Københavns Professionshøjskole som didaktisk rådgiver.

• Projektet skal opkvalificere STEM-kompetencerne på erhvervsskolernes tømreruddannelse inden for bygningsfysik og biogene materialer.

Projektet består af fire hovedfaser:

1. Udvikling og gennemførelse af efteruddannelse af undervisere på mindst seks erhvervsskoler.

2. Udvikling og gennemførelse af undervisningsforløb for lærlinge på de deltagende erhvervsskoler. Som del af undervisningen bygger lærlingene vægelementer. Der gennemføres mindst seks undervisningsforløb i løbet af projektet. Vægelementernes konstruktion udvikles løbende fra forløb til forløb.

3. Vægelementernes fugtegenskaber afprøves i et testhus. De konstruktioner, der virker, vil hurtigt kunne implementeres i byggeriet.

4. Løbende evaluering og videreudvikling af undervisningsforløbene, så erhvervsskolernes videncentre efter projektets afslutning kan videreføre undervisningen i den bedst mulige form.