VR-undervisning til fremtidens tømrere

Virtual Reality (VR) bliver testet i undervisningen af fremtidens tømrere. Responsen fra eleverne er positiv. De oplevede mere overblik og en sjovere undervisning.

Hos NEXT Uddannelse København på Nørrebro sidder en hel klasse med tømrerelever fordybet i undervisningen. De er inddelt i makkerpar – to og to. Halvdelen af klassen har VR-briller på, og den anden halvdel hjælper makkeren via computeren.

Tagkonstruktion i en virtuel verden

Eleverne bygger en kvist på en tagkonstruktion. De er ikke på værkstedet, men i en virtuel verden.

“Det har været superspændende, og lidt anderledes. Det er lidt ligesom at lave det i virkeligheden – bare at det ikke er i virkeligheden.” siger elev Niklas Larsen, der går på 2. hovedforløb som eux-tømrer. Han arbejder sammen med sin makker, Sebastian Skov, der også ser mulighederne i den nye undervisningsform:

“Det er sjovt at prøve noget andet, end det vi er vant til.” siger Sebastian, og fortsætter: “Man får en anden forståelse for, hvordan det ser ud.”

Ikke en erstatning for undervisning på værkstedet

VR-undervisningen er på ingen måde en erstatning til at gå i værkstedet, men kan ses som et supplement til den praktiske undervisning. Håbet er, at eleverne får en større forståelse for komplekse konstruktioner og fagtermer, inden de står i værkstedet eller hos byggepladsen hos deres mester.

Niclas Andreasen er underviser og er teknologikonsulent fra Videnscenter for Håndværk – Design & Arkitektur. Han ser potentialet i VR-undervisningen:

“Eleverne får en større forståelse for hvilken rækkefølge de skal lave tingene i, så de får nemmere ved at udføre arbejdet på værkstedet efterfølgende.” siger han.

At eleverne får sproget ind under huden, samtidig med at de samarbejder, er i følge Niclas Andreasen også vigtigt: “De skal have en dialog – og de skal bruge fagbegreberne, så de bliver trænet i deres sprog og i at samarbejde – ligesom de skal kunne hos mester.”

Niclas Andreasen, teknologikonsulent i VIHDA

VR-undervisningen kan udbredes til hele landet

At eleverne har interesse for VR-undervisningen er der ingen tvivl om. Det understreger underviser, Niclas Andreasen: “Tømrereleverne har meget mere tænding på denne form for undervisning. Det bliver langt mere spiseligt end røv-til-sæde undervisning, som vi kender det fra gamle dage.” 

VR-undervisningen er klar til at tage på tur rundt i hele landet, og videnscenteret skal nu ud og opsøge erhvervsskoler, der ønsker at eksperimentere med tømrerværkstedet i den virtuelle verden.

Så vil din erhvervsskole have besøg af Niclas og VR-udstyret, så kontakt os her: pald@nextkbh.dk

Undervisningsmateriale til at komme i gang med VR ligger her: Meta Quest Virtual Reality SketchUp