En Bæredygtig Værkstedsdag - gratis tilmelding

Værkstedsdagen er henvendt til alle der underviser på EUD indenfor 🪵 træfagene eller stenfagene 🧱 Få viden om, og erfaring med, bæredygtige byggemetoder - som du kan give videre til dine elever.

Udover den praktiske dag på værkstedet, så starter vi med et 1,5t webinar på Teams, og så runder vi af med 1,5t online udveksling af erfaringer på Teams. 

Første webinar er d. 17. august kl. 13.30 – 15.00 [TEMA: Hvad er bæredygtigt byggeri?]

Værkstedsdagen er d. 1. september hos NEXT Uddannelse København, Fabriksparken 31, 2600 Glostrup kl. 8.00 – 15.00

Andet webinar er d. 12. oktober kl. 13.30 – 15.00 [TEMA: Hvad er vejen frem?]

Seminaret tager afsæt i værkstedsundervisning og har til formål, at give deltagerne praktiske erfaringer med bæredygtige byggemetoder inden for træfagene og stenfagene.

Træfag:

Med udgangspunkt i det internationale vidensudviklingsprojekt Go2Wood og tømrermester Simon Fjords mangeårige erfaring, er et eksempel på en biobaserede bæredygtige byggemetode blevet sammensat.

Denne byggemetode tager seminaret sit afsæt i, som et eksempel på en byggemetode, der inden for bygningsreglementet og dansk god byggeskik kan vise et CO2 neutralt livscyklus regnskab under opførelsen og samtidigt opfylde kravene til 0-energihus.

Træinformation vil under seminaret yderligere beskrive de muligheder og afgrænsninger der er, i anvendelse af biobasserede byggematerialer i små-, sommer-& enfamiliehuse.

Stenfag:

Murerfaget
Med udgangspunkt i murermester Johannes Thulesens mangeårige erfaring med bæredygtige byggemetoder for deltagerne en praktisk erfaring med at bygge med lerbaserede byggemetoder. Ligeledes vil emner som genbrug, affald sortering, kalkbaserede murer og facadebehandlingsmetoder blive diskuteret i et bæredygtighedsperspektiv.

Struktørfaget
I denne del af seminaret vil deltagerne for indblik i to fundaments typer som inden for BR og god dansk byggeskik reducerer CO2-udledningen med op til 50%. Ligeledes vil der være en praktisk demonstration af skruefundering.

Med i værkstedet:

  • Facilitator David Rangan, VIHDA
  • Tømrermester Simon Fjord
  • Træinformation
  • Murermester Johannes Thulesen
  • Byggerådgiver TBA (navnet kommer)