De nyskabende aktiviteter på erhvervsskolerne har i høj grad interesse hos fagmedierne. Flere trykte håndværksaviser har skrevet om den CNC-fræsede kæmpekuppel, som eleverne på Next Uddannelse København lavede i samarbejde med arkitekt Jacob Hilmer, samt om uddelingen af 100 3D-printere og efterfølgende coronasikre webinarer

Den ligner mest af alt en
kæmpe svamp, men
faktisk er den tre meter
høje kuppel samlet af 40
plader designet af arkitekt
Jacob Hilmer og sat
sammen af bygningssnedkerelever
fra Rødovre.
Træ- & Møbelindustri
februar 2021

Hos Next Uddannelse København i Rødovre har bygningssnedkerelever færdiggjort en kæmpe tre meter høj kuppel, som arkitekt Jacob Hilmer har designet Kuplen består af 40 plader, sat sammen til en rund, buet form, der mest af alt ligner en kæmpe svamp. I projektet har bygningssnedkereleverne arbejdet sammen med Jacob Hilmer Architecture. Synergien mellem arkitekt og håndværkere har været inspirerende begge veje. – Det har været spændende, at arkitekten har været der, til at fortælle om Eleverne fra Next Uddannelse i Rødovre, der står bag den store kuppel, som er designet af Jacob Hilmer. Det tog en uges tid at CNC-fræse de 40 plader, kuplen består af. Selve arbejdet med at samle den tog faktisk kortere tid. 3D-tegninger og CNC-fræsning. I sidste ende skal der også godt håndværk og samarbejde til, før kuplen står pæn og hel. sine idéer, siger elev Andreas Grønbech. Fra den anden side af bordet siger arkitekt Jacob Hilmer: – Det er helt fantastisk at komme herud og se, hvordan bygningssnedkereleverne har arbejdet og været engagerede, og de har taget det her til sig, med former som man ellers ikke lige ser i byggeriet.

Tværfagligt samarbejde

Projektet er sat i verden af videnscenteret og udført på Next Uddannelse i Rødovre, og meningen er, at de to faggrupper skal lære af hinanden. Om det siger faglærer Thorsten Schmaltz: – At arbejde med en anden faggruppe er altid inspirerende. De har en helt anden tilgang til tingene. Og det respekterer man også, og Jacob respekterer vores tilgang til tingene. Det er meget givtigt.

Dygtigere elever

Det var elevernes opgave at transformere Jacob Hilmers idé til tegninger, som egnede sig til at blive udfræset på CNCmaskinen. Efter en uges tegning i 3D, så blev der fræset i en uge, og at samle kuplen tog under en uge. – Man får øjnene op for, hvad sådan en CNC-maskine kan, siger elev Jonathan Schierbeck, der før 1:1-workshoppen aldrig har arbejdet med CNC-maskiner. – Der er helt klart en enorm stor fremtid i at arbejde med dem, fortsætter han. Elevernes samarbejdsevner styrkes indbyrdes og tværfagligt gennem vedvarende dialog og sparring mellem snedkerelever, arkitekter og faglærere.

Erfaringer fra tidligere workshops

Videnscenter for Håndværk – Design & Arkitektur og Next Uddannelse har tidligere afholdt lignende workshops og har oplevet et stort engagement og en fantastisk holdånd ved alle afholdte workshops. Nu skal videnscenteret prøve at udbrede idéen til andre erhvervsskoler i landet, og man står klar med hjælp til de skoler, der er interesserede.