Der 'high fives' flere gange i videoen, der følger den sidste del af processen med at samle en kæmpekuppel, designet af arkitekt Jacob Hilmer

I projektet har bygningssnedkereleverne arbejdet sammen med Jacob Hilmer Architecture. Synergien mellem arkitekt og håndværkere har været inspirerende begge veje:

”Det har været spændende at arkitekten har været der, til at fortælle om hans idéer” siger elev Andreas Grønbech. Fra den anden side af bordet siger arkitekt Jacob Hilmer: ”Det er helt fantastisk at komme herud og se hvordan bygningssnedkereleverne har arbejdet, og været engagerede, og de har taget det her til sig, med former, som man ellers ikke lige ser i byggeriet”

Tværfagligt samarbejde

Projektet er sat i verden af videnscenteret og udført på Next Uddannelse i Rødovre, og meningen er at de to faggrupper skal lære af hinanden. Om det siger faglærer Thorsten Schmaltz: “At arbejde med en anden faggruppe er altid inspirerende. De har en hel anden tilgang til tingene. Og det respekterer man også, og Jacob respekterer vores tilgang til tingene. Det er meget givtigt.”

Dygtigere elever

Det var elevernes opgave at transformere Jacob Hilmers idé til tegninger, som egnede sig til at blive udfræset på CNC-maskinen. Efter en uges tegning i 3D, så blev der fræset i en uge, og at samle kuppelen tog under en uge.

”Man får øjnene op for hvad sådan en CNC-maskine kan” siger elev Jonathan Schierbeck, der før 1:1 workshoppen aldrig har arbejdet med CNC-maskiner. ”Der er helt klart en enorm stor fremtid i at arbejde med dem” fortsætter han.

Elevernes samarbejdsevner styrkes indbyrdes og tværfagligt gennem vedvarende dialog og sparring mellem snedkerelever, arkitekter og faglærere.

Erfaringer fra tidligere workshops

Videnscenter for Håndværk – Design & Arkitektur og Next Uddannelse har tidligere afholdt lignende workshops, og har oplevet et stort engagement og en fantastisk holdånd ved alle afholdte workshops. Nu skal videnscenteret prøve at udbrede idéen til andre erhvervsskoler i landet, og står klar med hjælp til de skoler der er interesserede