Online konference om BIM (Bygnings Informations Modellering)

Torsdag afholdte Videnscenter for Håndværk - Design & Arkitektur konference om fremtiden indenfor BIM. Det blev til en livlig debat om mulighederne med de digitale værktøjer. Se med her:

Konferencen skulle have været afholdt fysisk, med et debatpanel, men blev pga. Covid-19 til et virtuelt arrangement. Stadig med oplægsholdere og en god diskussion med de engagerede tilhørere omkring mulighederne med BIM (Bygnings Informations Modellering).

Konferencens formål var at sætte fokus på en tilsyneladende frustrerende og vidt forskellig digital adfærd blandt aktørerne i byggebranchen i både det projekterende og udførende led.

Konferencens tre hovedspørgsmål, som bliver behandlet undervejs i videoen:

1) Hvordan opleves bygge og anlægs-aktørernes forskellige digitale adfærd set fra en bygherrevinkel – oplæg fra Christian Refshauge, fra konsulentvirksomheden Implement Consulting Group. Christian var tidligere initiativtager til byggeriet af Student & Innovation House med et budget på 70 mio. kr.

2) Hvad kan være en løsning på denne tilsyneladende frustrerende og vidt forskellige digitale adfærd i byggebranchen og er BIM (Bygnings Informations Modellering) en del af løsningen?

a) En arkitekt synsvinkel – repræsenteret ved projektleder Ditte Rode fra arkitektvirksomheden Christensen & Co

b) En entreprenørsynsvinkel – repræsenteret ved Peter Bo Olsen fra MT Højgaard

c) En styrelses/myndighedssynsvinkel – repræsenteret ved Bygningsstyrelsen, Mathias Hjorth

3) Hvilket ansvar har uddannelsesinstitutionerne i byggebranchen – fra erhvervsuddannelsesniveau til kort, mellemlang og lang videregående uddannelse?

Skriv en kommentar