Videncenter for Håndværk – Design og Arkitektur sætter spot på byggematerialet Cross Laminated Timber (CLT)

Materialet er forholdsvis nyt inden for håndværksfagene tømrer, bygningssnedker og struktør, men spås af mange en stor fremtid på danske byggepladser – måske på bekostning af andre mere miljøbelastende materialer som eksempelvis beton.

Konferencen skal diskutere dette perspektiv og en række spændende oplægsholdere som repræsenterer både bygherre-, ingeniør/arkitekt-, entreprenør- og producentsynsvinklen vil i korte oplæg besvare følgende tre hovedspørgsmål:

• Hvordan, og i hvilke sammenhænge, vil håndværksfagene tømrer, struktør og bygningssnedker møde CLT på danske byggepladser inden for de næste 3-5 år?

• Hvordan, og i hvilket omfang, kan og bør erhvervsskolerne forberede de færdige svende
inden for tømrer-, struktør og bygningssnedkeruddannelserne på at beherske dette materiale?

• Hvilken viden hos faglærerne og teknologi i værkstederne bør være til stede og tilgængelig for lærlingene undervejs i deres uddannelse på erhvervsskolerne?

Oplæggene danner baggrund for en efterfølgende diskussion mellem oplægsholderne og omkring 60 lærere og ledere fra bygge og anlægsfagene på landets erhvervsskoler samt håndværksmestre, virksomheder og aktører fra eksempelvis fra organisationerne på arbejdsmarkedet (3F og Dansk Byggeri), Undervisningsministeriet, Byggeriets Uddannelser, TRÆ.DK, TRÆ.INFO m.fl.


Tid og sted:
23. september 2020 klokken 14-17
NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN, Auditoriet 3.sal,
Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby
(mulighed for gratis parkering)

TILMELDING VIA MAIL TIL JKM@NEXTKBH.DK
(SENEST 17. AUGUST)