Grundet omstændighederne har vi, i samarbejde med NEXT Uddannelse København, valgt at rykke murernes 1:1 workshop til november. Der er løbende tilmelding.

Dette gør også at vi rykker ansøgningsfristen til 9. oktober:

Eleven tilmelder sig forløbet, med accept fra sin praktikvirksomhed, via mail til Sanne Falkenløve Haugaard: sfha@nextkbh.dk

NEXT – Uddannelse København tilbyder, i samarbejde med Videnscenter for Håndværk – Design & Arkitektur, en workshop for elever på mureruddannelsen.

Forløbet gennemføres i samarbejde med arkitekterne Jonas Karstens Brandt og Andreas Skov Petersen. Workshoppen drejer sig om design og konstruktion af murværk og benytter både moderne, traditionelle og bæredygtige byggeteknikker og materialer.

Dygtigere lærlinge
Projekterne bygges i et tæt samarbejde med arkitekterne. Elevernes samarbejdsevner styrkes indbyrdes og tværfagligt gennem vedvarende dialog og sparring mellem murere, arkitekter og faglærere.
De bliver også dygtigere til selv at finde teknisk faglige løsninger og tage ansvar for at gennemføre produktionen.

Eleverne bygger undervejs detaljer eller større helheder som et led i en realisering af formgivernes idéer og design.

Erfaringer fra tidligere workshop
Videnscenter for Håndværk og NEXT har tidligere afholdt en lignende workshop i 2019, og vores nye workshop bygger på erfaringer fra denne. Vi har oplevet et stort engagement og en fantastisk holdånd ved tidligere afholdte workshop.

Deltagelsen i workshoppen refunderes som almindelig undervisning for praktikvirksomheden.