Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier omtaler de 28 videoer, som VIHDA står bag, som "dagens gode historie" og ser det som en mulighed for undervisere i disse corona-tider

Artikel fra DEG:

Dagens gode historie fra virkeligheden

Selv om erhvervsskolerne er lukket ned, er der fortsat livlig aktivitet derude. Det vil Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier gerne vise omverdenen, så hver dag vil vi lægge en god historie om, hvad der foregår et sted i landet. I dag er historien fra et videncenter.

28 videoer til undervisning af tømrerelever

Videncenter for Håndværk – Design og Arkitektur producerede 28 videoer til GF2 på tømreruddannelsen og i foråret 2019 blev de afprøvet med succes af 300 grundforløbselever og 15 lærere på Mercantec, TECHCOLLEGE og NEXT. Nu gør videncentret opmærksom på, at de kan tjene som inspiration til undervisere over hele landet, når al undervisning aktuelt skal foregå virtuelt.

Faglærerne på tømrergrundforløbene kan fx bruge filmene som basis for elev-opgaveløsning, hvor eleverne selvstændigt kan repetere/finde svar på og opnå viden om en række grundlæggende læringsmål i GF2 på træfagenes byggeuddannelse. Tilsvarende kan nye elevhold med fordel forberede sig digitalt – både på hvad GF2 egentlig går ud på (se indledende introduktionsfilm til GF2) og teoretisk ruste sig til de kommende opgaver i værkstederne.

https://videnscenterportalen.dk/vihda/forloeb/28-laeringsvideoer-til-gf2-toemrere/

Video- og animationsfilmene er frit tilgængelige på Videncenteportalen.dk, som er et fælles formidlingsforum for de 10 nationale videncentre.