YouTube-kanal klar med 28 instruktionsvideoer til tømreruddannelsens GF2

Videoerne er nu også tilgængelige på vores YouTube-kanal, men kan også frit downloades og bruges af alle:

Videnscenter for Håndværk – Design & Arkitektur har på tre erhvervsskoler kørt et pilotprojekt med 28 instruktionsfilm på værkstederne. Videoerne henvender sig til tømrerelever på grundforløb 2 (GF2), men ligger nu offentligt tilgængeligt her på YouTube, og kan bruges af alle erhvervsskoler og interesserede i undervisningen. Gør-det-selv folket er også velkommen til at kigge med:

Du kan også downloade videoerne og frit bruge dem herfra: 28 læringsvideoer til GF2 tømrere

Next Uddannelse København, TECHCOLLEGE (Aalborg) og Mercantec (Viborg) var med i forsøget, og håbet er at pilotprojektet på sigt kan sprede sig ud til andre interesserede skoler i landet.

Videoerne er en del af et innovationsprojekt som Videnscenter for Håndværk – Design & Arkitektur igangsatte sidste år. Her skulle lærere og elever afprøve brugen af 28 instruktionsfilm i værkstederne på tømrergrundforløbet – som supplement i undervisningen.

Undersøgelsen viser, at instruktionsfilm er en formidlingsform som mange af eleverne synes godt om og som de kender fra tutorials på f.eks. YouTube, og on-demand video tilgangen fra Netflix og HBO.

Langt de fleste elever og lærere synes det er en god idé med instruktionsfilm på tømrergrundforløbet. Stort set alle lærere og elever (på de tre erhvervsskoler) har brugt instruktionsfilmene på forskellig vis.

Eleverne i undersøgelsen fortæller, at de oplever et fagligt boost af, selv at kunne løse et fagligt problem via en instruktionsfilm.

Lærerne i undersøgelsen fortæller at instruktionsfilmene kan ’købe’ dem lidt tid i værkstedet, fordi de kan sætte nogle af eleverne til at løse faglige udfordringer via instruktionsfilmene, mens de hjælper andre elever.

Instruktionsfilm kan bruges som forberedelse af eleverne på undervisningen og det kan betyde at den faglige dialog og refleksion i undervisningen løftes.

Instruktionsfilmene kan ikke stå alene men skal tænkes pædagogisk ind i undervisningen af lærerne.

Instruktionsfilm kan også bruges af eleverne som repetition af undervisningen og som forberedelse på grundforløbsprøver.