Undervisning i corona-tider

I disse corona-tider er mange af vores undervisningsmaterialer relevante tilbud til undervisere og elever på landets erhvervsskoler.

Vi har samlet nogle af de aktiviteter der giver mest mening i disse tider lige her:

28 læringsvideoer til tømreruddannelsen:

https://videnscenterportalen.dk/vihda/forloeb/28-laeringsvideoer-til-gf2-toemrere/

Spændende baggrundsviden om læringsvideoer til undervisere på erhvervsskoler:

https://videnscenterportalen.dk/vihda/2019/11/05/evaluering-af-videoer/ … og her en video der evaluerer læringsvideoerne: https://youtu.be/w3xMz2s3jVs

Manual til undervisere på erhvervsskoler til opstart af 1:1 workshops på erhvervsskoler:

https://videnscenterportalen.dk/vihda/forloeb/manual-til-opstart-af-11-workshops-paa-erhvervsskoler/

Online-bog om 1:1 workshops – afholdt mellem erhvervsskoleelever og arkitekter/arkitektstuderende:

https://videnscenterportalen.dk/vihda/2019/09/20/vihdas-bog-om-haandvaerkerelevers-11-workshops-er-nu-klar-online/

Introduktion til 3D-tegninger i undervisningen:

https://videnscenterportalen.dk/vihda/2020/01/10/nyt-forloeb-introduktion-til-3d-tegninger-i-undervisningen/

18 læringsvideoer til rørlæggeruddannelsen:

https://videnscenterportalen.dk/vihda/forloeb/samlet-forloeb-med-18-laeringsvideoer-til-roerlaeggeruddannelsen/

Ny rørlægger-hjemmeside med online undervisningsmaterialer:

https://videnscenterportalen.dk/vihda/kloak/