Den umiddelbare reaktion fra forskerne er at elever og lærere har taget godt imod instruktionsvideoerne til tømreruddannelsens GF2. Nogen har endda oplevet stigning i karakterer og et lavere frafald. Men der er plads til forbedringer.

Sidste år igangsatte Videnscenter for Håndværk – Design & Arkitektur et pilotprojekt, hvor lærere og elever skulle afprøve brugen af 28 instruktionsfilm i værkstederne på tømrergrundforløbet – som supplement i undervisningen.

Center for Ungdomsforskning har fulgt og evalueret skolernes forsøgsarbejde.

Undersøgelsen viser, at instruktionsfilm er en formidlingsform som mange af eleverne synes godt om og som de kender fra tutorials på f.eks. YouTube, og on-demand video tilgangen fra Netflix og HBO.

“Det er et medie og en form som tiltaler mange af eleverne. Vi kalder dem nogen gange for YouTube-genrationen. De er vant til at kigge på sådan nogle medier, og løse opgaver via tutorials, eller instruktionsfilm.” siger lektor Arnt Louw fra Center for Ungdomsforskning.

Langt de fleste elever og lærere synes det er en god idé med instruktionsfilm på tømrergrundforløbet. Stort set alle lærere og elever (på de tre erhvervsskoler) har brugt instruktionsfilmene på forskellig vis. Projektet har kørt på tre erhvervsskoler: Next Uddannelse København, Mercantec og TechCollege Aalborg.

“Der er nogle af eleverne der fortæller at får et helt boost af, at kunne løse problemer selv via sådan nogle instruktionsfilm.” siger lektor Arnt Louw fra Center for Ungdomsforskning.

Lærerne i undersøgelsen fortæller at instruktionsfilmene kan ’købe’ dem lidt tid i værkstedet, fordi de kan sætte nogle af eleverne til at løse faglige udfordringer via instruktionsfilmene, mens de hjælper andre elever.

Instruktionsfilm kan bruges som forberedelse af eleverne på undervisningen og det kan betyde at den faglige dialog og refleksion i undervisningen løftes.

Instruktionsfilmene kan ikke stå alene men skal tænkes pædagogisk ind i undervisningen af lærerne.

Instruktionsfilm kan også bruges af eleverne som repetition af undervisningen og som forberedelse på grundforløbsprøver.

Karaktergennemsnittet i grundforløbsprøven ser ud til at være svagt stigende for elever på forsøgsskolerne og ligeledes ser det ud til frafaldet er faldende. Dette er blot en foreløbig interessant tendens. Det vil kræve en systematisk undersøgelse for at kunne påvise en direkte sammenhæng med instruktionsfilmene.

Bonusinfo: Alle instruktionsvideoerne er nu tilgængelige på netop YouTube, og kan frit bruges af alle erhvervsskoler og gør-det-selv-folk. Link til YouTube-kanalen: https://videnscenterportalen.dk/vihda/2019/11/04/youtube

Hele rapporten fra Center for Ungdomsforskning kan hentes her: https://www.cefu.dk/8423.aspx

De 28 videoer kan frit hentes og bruges i undervisning her: 28 læringsvideoer til GF2 tømrere