Sidste uge holdt VIHDA bogreception for den 64-siders fysiske bog der i tekst og billeder beskriver processer omkring samarbejdet mellem håndværkselever og arkitekter i 1:1 workshops. Nu er den her digitalt:

INDLEDNINGEN TIL BOGEN:

Byggebranchen har i de seneste år oplevet en markant udvikling inden for materialer, teknologi og bæredygtighed. Work in Progress workshoppen giver mulighed for, at håndværkselever inden for deres fag kan gå tættere på de nye materialer, den nye teknologi og/eller en historisk byggeteknik, som håndværksuddannelserne ikke i samme grad har mulighed for i den ordinære undervisning.

Workshoppen skaber innovativt rum for, at eleverne til fulde udfolder og bruger deres kreativitet, kompetencer og færdigheder. Det sker i en tæt symbiose med eksterne formgivere, i form af arkitekter og arkitektstuderende, som bidrager med sans for æstetik og nye idéer og produkter indenfor arkitektur, design og byggeri.

Work In Progress betyder på dansk – arbejde i fremskridt, i bedring eller i udvikling. Det engelske ord dækker bredt, over en udvikling, hvor byggeriet orienterer sig i en stadig mere bæredygtig retning – både med hensyn til byggeteknik, materialer, produktion og livscyklus. Vi fik 15 forslag fra professionelle arkitekter og formgivere samt arkitektstuderende fra Arkitektskolen i København (KADK) og har haft mulighed for at realisere syv af dem i form af prototyper/mock-ups i 1:1 skala. Det er sket via tre ugers innvationsworkshops, hvor formgivere og lærlinge arbejdede tæt sammen indenfor følgende uddannelser: Bygningsstruktør, murer, tømrer og bygningssnedker.

De syv projekter er udviklet og gennemført med hjælp fra og som en del af aktiviteterne i Videnscenter for Håndværk – Design og Arkitektur (VIHDA). Videnscenteret blev oprettet i 2017 med støtte fra Undervisningsministeriet og med NEXT Uddannelse København, som værtsskole samt Mercantec og TECHCOLLEGE som partnerskoler. Videnscenterprojektet løber foreløbig frem til og med 2020.

I de syv projekter har arkitekterne arbejdet med både nye og kendte materialer, samt efterspurgt helt nye kombinationer for brug af materialer og teknologier.
Lærlingene i de respektive håndværk har uddannelsesmæssigt høstet erfaringer med nye materialer, og er blevet udfordret og i nogle situationer endog presset til at levere det ypperste af deres faglige kunnen i forløbet, hvor navnlig selvstændig og til dels utraditionel problemløsning hver dag har stået højt på skemaet i de tre ugers projektarbejde.

Dette gælder også lærerne, som har høstet pædagogiske erfaringer samt udviklet og tilrettelagt ny undervisning, der sætter fed streg under det 21. århundredes overordnede seks kompetencekrav til fremtidens faglærte:

* Kollaboration
* Problemløsning og innovation
* Videnskonstruktion
* Kompetent kommunikation
* Selvevaluering
* It og læring