Videnscenter for Håndværk - Design & Arkitektur inviterer til en ny omgang 1:1 workshops, hvor formgiverne kan få realiseret deres projekt (eller dele af det) i 1:1

Fra Politiken 13. september 2019

Videnscenter for Håndværk – Design & Arkitektur søger arkitekter og arki­tektstuderende til at deltage i en workshop, hvor du kan få realiseret din idé inden for tre håndværksfag.

Test din idé i den virkelige verden

Måske er du ved at lave et forslag til en konkurrence, hvor du gerne vil teste din ide af i 1:1. Eller du vil måske bare gerne se din idé materialisere sig som et led i en afsøgning af dit design i forbindelse med dit studie eller noget helt andet. Det eneste krav vi har til dit projekt, er at det relaterer sig til et af fagene listet på vores hjemmeside.

Du eller dit team er arkitekterne der sammen med vores fag­lærer og elever i løbet af 3 uger bygger jeres projekt i helhed eller i udsnit som mock-up. I 2019 realiserede vi 7 projekter inden for tømrer, murer, bygningsstruktør (beton) og bygningssnedker.

Ansøgningsfrist for projekter til MURERE, BYGNINGSSNEDKERE og TØMRERE: 8. DECEMBER 2019

 • Projektdatoer for BYGNINGSSNEDKERNE: 17. februar- 6. marts 2020
 • Projektdatoer for MURERNE: 23. april- 16. maj 2020
 • Projektdatoer for TØMRERNE: 4. august-22.august 2020

Projekter kan afleveres via mail eller WeTransfer til Jens Kjartan Mogensen på jkm@nextkbh.dk

Håndværkets kompetencer

Videnscenteret og NEXT Uddannelse København vil gerne vise, hvad håndværk kan bruges til, og vise hvor kompetente eleverne på erhvervsuddannelserne er. Derudover vil vi ud­vikle vores kompetencer inden for kreative samarbejder med arkitekter og designere.

Projektmål

Projektet kan være en værdiskabende forædling af eksiste­rende produkter eller udvikling af nye produkter og metoder og herunder:

 • Synliggøre håndværkets natur og teknik i designet
 • Udfordre håndværkerenes færdigheder og byggeteknik
 • Rumme problemstillinger som søges løst i samarbejde med håndværkerne

Vi kan tilbyde:

 • Kompetent sparing med faglærer og håndværkselever
 • Arbejdskraft tilpasset til at realisere din idé
 • Værkstedsfaciliteter
 • Budget til materialer inden for skolens alm. takst for brug af materialer til undervisning
 • Fernisering af jeres projekt på NEXT Uddannelse København
 • Billeddokumentation der følger projektet
 • Professionelle billeder af projekt og proces
 • Eksponering af projektet via vores hjemmeside, Instagram og Facebook
 • Medvirken i vores udgivelser om de forskellige projekter som bliver udvalgt som du kan lægge i din portefølje

Afleveringskrav

Materialet skal vise projektet i plan, snit, opstalt og isome­tri i hensigtsmæssig skala, med angi­velse af mål. Der skal være en materialebeskrivelse af, hvilke materialer der indgår i projektet og gerne detaljetegninger af knudepunkter samt et budget overslag til materialer. Der vil være en udviklings­fase, hvor du samarbejder med faglærerne om, hvordan vi mest hensigtsmæssigt realiserer din idé, inden vi går videre med at bygge opgaven sammen med eleverne.

Kontakt:

Jens Kjartan Mogensen for mere information (jkm@nextkbh.dk) eller aflever dit projekt via mail eller WeTransfer.

Telefon: 20 32 74 91

Projektdatoer og afleveringsfrister:

Ansøgningsfrist for projekter til MURERE, BYGNINGSSNEDKERE og TØMRERE: 8. DECEMBER 2019

Projektdatoer for bygningssnedker: 17. februar- 6. marts 2020

Projektdatoer for murere: 23. april- 16. maj 2020

Projektdatoer for tømrere: 4. august-22.august 2020

Projekter kan afleveres via mail eller WeTransfer til Jens Kjartan Mogensen på jkm@nextkbh.dk

Vilkår for deltagelse

Vilkår for deltagelse i Work In Progress

Generelt

Work In Progress er et samarbejdsprojekt, hvor formgivere og lærlinge fra erhvervsuddannelserne, arbejder i fællesskab om at frembringe produkt (bygningsdel eller komponent), som prototype, mock-up eller mindre byggeprojekt. Der vil være en naturlig arbejdsfordeling, hvor formgiveren står for tegninger og ide, og hvor lærlinge står for det praktiske arbejde med at fremstille prototype / mock-up eller eventuelt en mindre helhed.

Det er forventet at formgiveren står til rådighed for faglæreren og lærlinge gennem hele forløbet, og således har hyppig kontakt til faglærer og lærlinge i hele processen.

Der fremstilles 1 eksemplar af mock-up’en. Skolen stiller udelukkende materialer inden for eget fagområde til rådighed for projektet.

Udgifter til øvrige materialer, samt fremmede arbejder, som smedearbejde, maler arbejde og lign. afholdes af formgiveren alene.

Tegninger og Tema

Tegninger på deltagende projekter skal være Work In Progress i hænde senest se deadlines på Videnscenterets hejmmeside.

Tegninger til udtagelse leveres i elektronisk skitseform. Filformat PDF A3 format.

Tegninger og skitser indsendes til jkm@nextkbh.dk

Kun projekter med en klar og entydig arbejdstegning, bliver godkendt i projektet

Der afleveres skitseforslag inkl. En halv sides tekst til forklaring af produktet.

Projekter der udtages til deltagelse i Work In Progress, skal ydermere kunne leveres i fil format Auto Cad 2D. Projekter, hvor der indgår elementer i 3D form, skal leveres i filformat Sketch Up. Behov kan afvige ved ved andre fag end bygge anlægs fagområder.

Krav til projekt oplæg (kan afvige inden for andre fagområder end byggeanlæg)

 • Projektet skal kunne bygges af 4 lærlinge på 3 uger
 • Produktet skal være gennemtænkt i forhold til bæredygtighed
 • Før workshoppen skal der være taget stilling til særlige materialer som kræver lang leveringstid og andre udefra kommende dele, lige så.

Design

Formgiveren beholder ejerskabet til sit design gennem hele processen, også efter at projektet er ophørt. Såfremt et projekt efterfølgende ønskes i produktion, kan dette alene ske, som en aftale mellem formgiver og producent, efter gældende regelsæt.

Produkt

Ejerskabet til produktet tilfalder værtsskolen som huser arbejdet med prototypen med mindre materialerne er finansieret af formgiver på forhånd. Produktet kan frikøbes fra skolen efter at konstruktionen har deltaget i de planlagte udstillinger, efter gældende regelsæt – først tilbydes produktet til deltagende formgiver – hvis formgiver ikke ønsker produktet, tilbydes det til de lærlinge som har deltaget i processen og derefter deres mester.

Salgsprisen udgør det materialeforbrug, der er indkøbt til at fremstille produktet.

Såfremt ingen af de involverede ønsker at købe udbyder NEXT Uddannelse København produktet til salg.

NEXT Uddannelse udmelder en dato for, hvornår produktet kan købes fra, samt en deadline for hvornår det skal være afhentet. Herefter sættes produktet til salg.

Fernisering og eventuelt bog

Projektet Work In Progress afsluttes med udgivelse enten som webbaseret artikel eller evt. bog samt fernisering på selve skolerne. Hvis det er muligt vil NEXT også deltage i eksterne udstillinger.

Krav for deltagelse i udvælgelse af projektforslag og udgivelser i forbindelse med formidling af Work In Progress

Ved at indsende materiale til workshoppen accepterer du/I at Videnscenteret må bruge det indsendte materiale i forbindelse med formidling af proces og produkt fra innovationsworkshoppen.

Facebook: https://www.facebook.com/vihdadk

Linked In: https://www.linkedin.com/company/vihdadk/

Instagram: https://www.instagram.com/videnscenter_haandvaerk/

Videnscenterets hjemmeside. https://videnscenterportalen.dk/vihda/

Vær opmærksom på, at selv om et projekt er udtaget til deltagelse, er det en forudsætning, at vi har nok tilmeldte elever, til at kunne besætte alle projekter. I tilfælde af at vi ikke har nok tilmeldte elever, vil vi forbeholde os retten til at sortere i størrelse i projektet eller helt aflyse godkendte projekter.

Billeder fra 1:1 workshops i 2019