Cremen af 3D-viden, indenfor byggeri, var i november samlet til en 3D-konference som Videnscenter for Håndværk - Design & Arkitektur afholdte. I et videointerview giver eksperterne deres bud på fremtiden:

Videoen er den første i en række på fire, der behandler spørgsmålene:

1) Hvordan kommer byggebranchen til at arbejde med 3D de kommende år?
2) Hvordan kan erhvervsskolerne med fordel integrere 3D-teknologi i undervisningen?
3) Hvordan kan erhvervsskolerne forberede eleverne på den 3D-teknologi de møder i virkeligheden?
4) Hvem kan levere 3D-teknologi som er egnet til forsøgsundervisning på erhvervsskolerne?

I denne video giver Magdi Engelstoft el-Toukhy, Kåre Helth Lysdahl, Thomas Juul Andersen, Nicolaj Hvid, Thomas Skytte, Anders Kudsk, Lars Holmegaard og Thomas Fenger deres bud på det første spørgsmål.