Simulationsundervisningsforløb

Videnscenter for Velfærdsteknologis simulationsundervisningsforløb tager udgangspunkt i simulationstræning med briefing - scenarie/simulation- debriefing. Undervisningsforløbene er baseret på scenarier og teknologier.

PAU-elever introduceres til fire forskellige scenarier, hvor scenariet tager udgangspunkt i casen om et barn, som er ny i børnehaven.

Forløbet indeholder: Underviservejledning, storyboard og 21. århundredes kompetencer

Link til forløb

Simulationsscenariet handler om forflytning af borger med loftlift fra seng til kørestol. Forløbet er rettet mod SSA-elever.

Forløbet indeholder: Scenariebeskrivelse, storyboard, underviservejledning og 21. århundredes kompetencer.

Link til forløb

SSH-elever i tema 3 arbejder med en simulationsscenarie, hvor de skal lifte en borger fra seng til kørestol.

Forløbet indeholder: Scenariebeskrivelse, storyboard underviservejledning og 21. århundredes kompetencer

Link til forløb

Eleverne har fokus på en borger med KOL og skal lære tidlig opsporing af begyndende sygdom, vurdering af værdierne og at dokumentere deres observationer.

Forløbet indeholder: Beskrivelse og underviservejledning

Eleverne har fokus på en borger med KOL og skal lære tidlig opsporing af begyndende sygdom, vurdering af værdierne og at dokumentere deres observationer.

Forløbet indeholder: Underviservejledning

Link til forløb

Filmen anvendes som forberedelse til simulationstræning, og er en kort præsentation af hvad simulation som pædagogisk metode er.

Vær opmærksom på, at filmen kan ikke anvendes alene, men skal understøtte underviserens formidling af simulation.

Forløbet indeholder: Underviservejledning og 21. århundredes kompetencer.

Link til forløb

Eleverne skal finde – og forklare årsager, observationer og behandling af ødemer fra et naturfaglige perspektiv samt lærer eleverne aktiv lytning og at kommunikere med borgeren der har ødem.

Forløbet indeholder: Underviservejledning, 21. århundredes kompetencer samt storyboard til undervisere og elever.

Link til forløb