SimPad som undervisningsforløb

Undervisningsforløbene er baseret på SimPad - en en elektronisk device, som understøtter elevernes træningen af kliniske procedurer og instrumentelle færdigheder. Til hvert træningsscenarie fremgår klart og tydeligt fagmål / læringsmål, proceduren, instruktør instruktioner, et lille scenarie og en rekvisitliste. SimPad er et hurtigt og effektiv redskab til at styre simulationstræningen.

Eleverne kan træne korrekt måling af blodtryk ved hjælp af SimPad.

Forløbet indeholder: beskrivelse af SimPad, underviservejledning og 21. århundredes kompetencer.

Link til forløb

Eleverne træner færdighedstræning, hvor de skal hjælpe en borger/patient op fra badeværelsesgulvet ved brug af Raizer.

Forløbet indeholder: beskrivelse af SimPad, underviservejledning og 21. århundredes kompetencer.

Link til forløb

Forløbet er rettet mod EUD GF2, Hovedforløb for SSA, SSH og PAU-elever. I dette forløb lærer eleverne rækkefølgen ved hånddesinfektion.

Forløbet indeholder: beskrivelse af SimPad, underviservejledning og 21. århundredes kompetencer.

Link til forløb

Forløbet er rettet særligt mod GF2, men også egnet til hovedforløbselever.

Eleverne træner håndhygiejne.

Forløbet indeholder: beskrivelse af SimPad, underviservejledning og 21. århundredes kompetencer.

Link til forløb

SimPad bruges til forskellige færdighedstræninger. Elever samarbejde om at udføre en opgave – en har SimPad og en anden er den aktive, som træner opgaven.

Forløbet indeholder: guide til SimPad, underviservejledning, oversigt over træningsstationer, didaktiske og pædagogiske overvejelser i relation til at anvendelse af SimPad og 21. århundredes kompetencer.

Link til forløb

SSA-eleverne træner udførsel af medicindosering.

Forløbet indeholder: beskrivelse af SimPad, underviservejledning og 21. århundredes kompetencer.

Link til forløb

SSA-elever træner korrekt måling af blodglucose

Forløbet indeholder: beskrivelse af SimPad, underviservejledning og 21. århundredes kompetencer.

Link til forløb

Eleverne træner sengeredning, således at lagnet ligger korrekt.

Forløbet indeholder: beskrivelse af SimPad og underviservejledning.

Link til forløb

SSA-elever får lov til at træne korrekt rækkefølge optræk fra hætteglas.

Forløbet indeholder: beskrivelse af SimPad og underviservejledning.

Link til forløb

SSA-elever træner rækkefølgen i seponering af urethralkateter og på symptomer, der kan opstå efterfølgende.

Forløbet indeholder: beskrivelse af SimPad og underviservejledning.

Eleverne træner færdigheder ved hjælp af SimPad inden for praktisk hjælp og hygiejne. Dertil skal elever lave vejledningsfilm vha. iPads og iMovie.

Forløbet indeholder: to elevopgaver, lærings- og produktionsmål, underviservejledning, skabelon for debriefing og dagsdisponering

Link til forløb

Eleverne træner rækkefølge i proceduren ved urinstix.

Forløbet indeholder: beskrivelse af SimPad og underviservejledning.

Link til forløb

Eleven øver håndhygiejne (vask af hænder), som efterfølgende testes via UV håndscanner.

Forløbet indeholder: underviservejledning.

Færdighedstræning – UV håndscanner