Undervisningsforløbene er baseret på SimPad - en en elektronisk device, som understøtter elevernes træningen af kliniske procedurer og instrumentelle færdigheder. Til hvert træningsscenarie fremgår klart og tydeligt fagmål / læringsmål, proceduren, instruktør instruktioner, et lille scenarie og en rekvisitliste. SimPad er et hurtigt og effektiv redskab til at styre simulationstræningen.

Blodtryksmåling - færdighedstræning - SSA/SSH

Eleverne kan træne korrekt måling af blodtryk ved hjælp af SimPad.

Forløbet indeholder: beskrivelse af SimPad, underviservejledning og 21. århundredes kompetencer.

Link til forløb

Forflytning af borger med Raizer - færdighedstræning - SSA/SSH

Eleverne træner færdighedstræning, hvor de skal hjælpe en borger/patient op fra badeværelsesgulvet ved brug af Raizer.

Forløbet indeholder: beskrivelse af SimPad, underviservejledning og 21. århundredes kompetencer.

Link til forløb

Hånddesinfektion - færdighedstræning - GF2, Hovedforløb

Forløbet er rettet mod EUD GF2, Hovedforløb for SSA, SSH og PAU-elever. I dette forløb lærer eleverne rækkefølgen ved hånddesinfektion.

Forløbet indeholder: beskrivelse af SimPad, underviservejledning og 21. århundredes kompetencer.

Link til forløb

Håndhygiejne - færdighedstræning - GF2

Forløbet er rettet særligt mod GF2, men også egnet til hovedforløbselever.

Eleverne træner håndhygiejne.

Forløbet indeholder: beskrivelse af SimPad, underviservejledning og 21. århundredes kompetencer.

Link til forløb

SimPad som læringsteknologi- færdighedstræning - GF2, EUX, Hovedforløb

SimPad bruges til forskellige færdighedstræninger. Elever samarbejde om at udføre en opgave – en har SimPad og en anden er den aktive, som træner opgaven.

Forløbet indeholder: guide til SimPad, underviservejledning, oversigt over træningsstationer, didaktiske og pædagogiske overvejelser i relation til at anvendelse af SimPad og 21. århundredes kompetencer.

Link til forløb

Medicindosering - færdighedstræning - SSA/SSH

SSA-eleverne træner udførsel af medicindosering.

Forløbet indeholder: beskrivelse af SimPad, underviservejledning og 21. århundredes kompetencer.

Link til forløb

Måling af Blodglucose - færdighedstræning - SSA/SSH

SSA-elever træner korrekt måling af blodglucose

Forløbet indeholder: beskrivelse af SimPad, underviservejledning og 21. århundredes kompetencer.

Link til forløb

Rækkefølgen ved ‘sengeredning uden borger’ - færdighedstræning - GF2

Eleverne træner sengeredning, således at lagnet ligger korrekt.

Forløbet indeholder: beskrivelse af SimPad og underviservejledning.

Link til forløb

Rækkefølgen i proceduren ‘optræk fra hætteglas’ - færdighedstræning - SSA

SSA-elever får lov til at træne korrekt rækkefølge optræk fra hætteglas.

Forløbet indeholder: beskrivelse af SimPad og underviservejledning.

Link til forløb

Seponering af urethralkateter - færdighedstræning - SSA

SSA-elever træner rækkefølgen i seponering af urethralkateter og på symptomer, der kan opstå efterfølgende.

Forløbet indeholder: beskrivelse af SimPad og underviservejledning.

Simulation i en scenariebaseret kontekst - GF2, EUX, Hovedforløb

Eleverne træner færdigheder ved hjælp af SimPad inden for praktisk hjælp og hygiejne. Dertil skal elever lave vejledningsfilm vha. iPads og iMovie.

Forløbet indeholder: to elevopgaver, lærings- og produktionsmål, underviservejledning, skabelon for debriefing og dagsdisponering

Link til forløb

Urinstix manuelt - færdighedstræning - SSA/SSH

Eleverne træner rækkefølge i proceduren ved urinstix.

Forløbet indeholder: beskrivelse af SimPad og underviservejledning.

Link til forløb

UV håndscanner - færdighedstræning - GF1, GF2, Hovedforløb

Eleven øver håndhygiejne (vask af hænder), som efterfølgende testes via UV håndscanner.

Forløbet indeholder: underviservejledning.

Færdighedstræning – UV håndscanner