Samarbejde med Praxis Forlag A/S

En del af materialet til valgfaget teknologiforståelse udgives i samarbejde med Praxis Forlag A/S som Boost og iPraxisforløb på deres onlineplatform, praxisOnline.

I maj 2020 indgik VFV og forlaget Praxis en aftale om et pilotprojekt, hvor valgfaget teknologiforståelse formidles i et iPraxisforløb samt understøttes af materialetyperne webBog og Boost.

I samarbejde med forlaget ønskede VFV at undersøge, hvordan moderne læringsformer og de redskaber, vi bruger i undervisningen, kan bidrage til at skabe nye standarder for læringsteknologi i social- og sundhedsuddannelserne og dermed understøtte elevernes læring.

Redaktør ved Praxis Forlag Henrik Ankersø har deltaget i projektgruppen og har, i samspil med gruppens øvrige deltagere, bragt en række ressourcer i spil. Blandt andet tilbyder det udviklede materiale en bred vifte af modaliteter, der understøtter både analoge og digitale tilgange i læringsforløbet.

Materialet er systematisk opbygget i ”moduler” og giver mulighed for at inddrage motiverende elementer og variation. Det fremstår intuitivt og med et visuelt overblik. Som en ekstra gevinst er det muligt for den enkelte underviser eller institution at tilpasse og berige de enkelte iPraxisforløb.

Samarbejdet med Praxis har givet VFV mulighed for at udgive et tidssvarende undervisningsmateriale med et moderne visuelt udtryk.

eksempel på praxisOnline

Praxis Forlag A/S og VFV har indgået aftale om, at alle landets social- og sundhedsskoler frit kan tilgå materialet til valgfaget teknologiforståelse på praxisOnline frem til d. 31/12-2024, hvor VFV’s projektperiode udløber (ved henvendelse til Praxis Forlag A/S).