Udfordring til en innovativ idé

Vi bruger udtrykket udfordring i stedet for opgave i materialet. Det gør vi, fordi vi – i tråd med det 21. århundredes kompetencer – gerne vil fordre en undersøgende og skabende læringsproces.
Netop ved at bruge ordet ”udfordring” signalerer vi til eleverne, at de skal arbejde med noget vedkommende og innovativt.

Opbygning af udfordring

Til arbejdet med innovation kan undervisere stille eleverne en udfordring f.eks. til en innovativ idé. Processerne kan vare fra et modul á halvanden time eller to dage til en uge, hvor eleverne kan arbejde dybere med innovationsprocesser.

Til hver udfordring udvælger og anvender eleverne en procesmodel til at styre en innovativ proces. De kan f.eks. anvende innovative værktøjer som open space, mock-up, pitch og/eller De Bonos tænkehatte.

Udfordring til en innovativ idé

Eleverne arbejder med en innovativ idé til at afhjælpe en selvvalgt udfordring fra praksis.

Eleverne skal lave en innovativ proces på den valgte praksisrelateret udfordring.  Eleverne skal udvikle en praktisk og effektiv løsning og finde frem til kernen i sagen, samt finde en løsning, der kan afhjælpe problemet for målgruppen.

Nedenfor kan du downloade elev- og underviservejledning til en udfordring i en praksisnær case.

Har du spørgsmål?

Trine SøbergVidenscenterkoordinator, Social + sundhedsskolen Fyntris@sosufyn.dk

Har du spørgsmål?

Marianne Heilskov-RousingVidenscenterkoordinator, Randers Social- og sundhedsskolemhe@sosuranders.dk