Styring og inddragelse

Hvilke rammer, krav, retningslinjer, forventninger sætter ledelsen for indsatsen og i hvilket omfang, på hvilken måde og omkring hvad, ønsker ledelsen at inddrage organisationen ift. indsatsen

Du kan læse mere om implementeringsmodellen her