Værktøjskasse til simulation som det tredje læringsrum

I projektet har vi udviklet en række værktøjer, som kan benyttes til simulationstræning

Materiale til simulationsugen

Nedenfor kan du downloade det materiale, som er benyttet i pilotafprøvningen i simulation som det tredje læringsrum.

Artefaktliste

Beskrivelse følger

Drejebog

Drejebogen er en detaljeret dag for dag beskrivelse af en hel simulationsuges forløb når der arbejdes med simulation i det 3 læringsrum og simulation som pædagogisk metode. Drejebogen er et redskab primært tiltænkt oplæringsvejleder og underviser. Formålet med drejebogen er at give oplæringsvejleder/underviser et detaljeret og struktureret eksempel på, hvordan en simulationsuge kan forløbe, når der arbejdes med alle 12 storyboards. Drejebogen indeholder følgende elementer:

  • Angivelse af dag og tidsrum.
  • Program/indhold for den enkelte dag – herunder fordeling af storyboards.
  • Noter/ forslag til materiale og aktiviteter der forbereder eleverne til at arbejde med simulation i det 3 læringsrum.
  • Bilag der både understøtter elevforberedelse og facilitator.

Didaktisk tage drejebogen afsæt i overvejelser fra alle 6 standarder i simulation som pædagogisk metode.

Drejebog og elevseddel supplerer hinanden.

Elevseddel

Elevsedlen er en elevrettet oversigt over simulationsugen til anvendelse både i pilotafprøvning og i den endelige afprøvning. Formålet med elevsedlen er at give eleven et overskueligt dag for dag overblik over hvilke storyboards der arbejdes med på den enkelte dag samt et overblik over hvilken litteratur eleven kan læse for at være godt forberedt til deltagelse i scenariet. Didaktisk repræsenterer elevsedlen standard 2 à simulationsforberedelse.

Storyboards

I projektet er der nedsat en arbejdsgruppe der har udviklet 12 storyboards til brug i pilotafprøvning og i den endelige afprøvning. Alle Storyboard er opbygget efter samme skabelon indeholdende farvekoder der gør det lettere for elev og facilitator at navigere i storyboardet.

  • Blå farvekode: Elevforberedelse
  • Grøn farvekode: Briefing til scenariet
  • Grå farvekode: Bilag
  • Orange farvekode: Debriefing.

De 12 storyboards er udviklet i tæt dialog med praksis i forhold til praksis ønsker for elevernes kompetenceudvikling samt med afsæt i didaktiske overvejelser over elevernes uddannelsesniveau i det tidsrum de skulle arbejde med simulation i det 3 læringsrum. Det er et ønske, at de 12 storyboards i deres opbygning og indhold kan inspirere til fortsat arbejde med simulation som pædagogisk metode på skole og i oplæringsperioder.

Praktikmål 1 (4 storyboards)
• Storyboard 1a, forberedelse til besøg hos borger – sygeplejeprocessen; dataindsamling
• Storyboard 1b, decubitus – fokus på dataindsamling
• Storyboard 1c, blærebetændelse (UVI) – fokus på dataindsamling – TOBS
• Storyboard 1d, fald -fokus på dataindsamling efter fald – TOBS

Praktikmål 6 (3 storyboards)
• Storyboard 6a, guidning i forbindelse med øvre hygiejne
• Storyboard 6b, guidning fra stol til toilet vha. rollator
• Storyboard 6c, guidning ift. at spise frokost

Praktikmål 8 (2 storyboards)
• Storyboard 8a, håndhygiejne og forebyggelse af smittespredning
• Storyboard 8b, nedre toilette og bleskift

Praktikmål 10 (3 storyboards)
• Storyboard 10a, relationsdannelse – samarbejde og behovsopfyldelse
• Storyboard 10b, mødet med borgeren
• Storyboard 10c, kommunikation med en passiv borger

Vurderingsskema

Beskrivelse følger

Oplever du problemer på siden eller ved download af materiale kontakt kommunikationsmedarbejder Henriette Møller hebm@sosunord.dk .

Spørgsmål angående brugen af materialet kontakt projektleder Emilie Butler embu@sosunord.dk

Har du spørgsmål?

Anette ØstergaardProjektlederanos@sosunord.dk