Samarbejdsniveauer

Hvilke samarbejdsniveauer planlægges at anvendes i indsatsen og hvornår?

Du kan læse mere om implementeringsmodellen her