Parathed

Hvorledes vurderes organisationen generelt set klar til indsatsen?
Hvordan vurderes mere lokale afdelinger, medarbejdere parate?

Du kan læse mere om implementeringsmodellen her