Videnscentrets mål

Mål for Videncenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark

  • Understøtte de øvrige erhvervsskoler i deres arbejde med den digitalisering af uddannelserne, der følger af nye teknologier, og i at udarbejde og afprøve nye undervisningsforløb, der kan anvendes bredt i talentarbejdet. Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark forudsættes derfor minimum at samarbejde med alle SOSU-skoler på Fyn og i Jylland. Derudover skal sikres en samarbejdsflade til Videnscenter for Velfærdsteknologi Østdanmark.
  • Bidrage til at alle elever i erhvervsuddannelserne udfordres og bliver så dygtige, som de kan.
  • Bidrage til at uddanne elever i erhvervsuddannelserne til at håndtere den teknologiske udvikling og matche de kompetencer, som virksomhederne efterspørger på et digitalt arbejdsmarked.
  • Øge erhvervsuddannelsernes prestige og dermed tiltrække flere ressourcestærke unge til uddannelserne.
  • Bedre udnyttelse af erhvervsskolernes samlede rammebetingelser – herunder videndeling og samarbejde.