Velfærdsteknologi

Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark fokuserer især på samarbejde og videndeling, når det kommer til velfærdsteknologi og de kompetencer, som fremtidens arbejdsmarked efterspørger.

Udviklingen inden for det nære sundhedsvæsen stiller ændrede krav til medarbejdernes rolle og deres opgaveløsning. De skal være fagligt dygtige, dygtige til digitale og teknologibaserede løsninger, og dygtige til at indgå i relationsarbejde med borgerne i forhold til at finde de rigtige løsninger, der giver mening og livskvalitet for den enkelte.

Gennem gode relationer kan velfærdsmedarbejderen motivere og støtte borgeren i forhold til implementering af teknologien i borgerens hverdag. Her spiller velfærdsteknologi og viden om velfærdsteknologi en stor rolle.

Gennem samarbejde med virksomheder om udvikling og implementering af velfærdsteknologier, åbner Videnscentret op for, at eleverne dels bliver kloge på de nyeste velfærdsteknologier og dels får innovation ind under huden. Det styrker og udvikler deres kompetencer til at arbejde med velfærdsteknologierne i praksis, fordi de har den fornødne viden og kan tænke kreativt i forhold til opgaveløsninger.

Samtidig får virksomhederne input til ændringer, funktionalitet og implementering.