Innovativ læring

I Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark arbejder vi med innovativ læring og læringsteknologi.

Når vi uddanner fremtidens medarbejdere inden for sundhed, omsorg og pædagogik, er det vigtigt, at de bliver klar til den fremtid, de møder på arbejdsmarkedet. Det betyder, at vi skal nytænke den måde, vi underviser på, og de redskaber vi bruger i undervisningen.

Virtual reality bringer eleven tættere på velfærdsteknologien og integrerer den i deres læringsproces. Eleverne er fysisk aktive i et læringsrum, hvor de bruger sig selv som redskab. Og vi har kun set begyndelsen.

Om få år gør vores elever sig klar til praktikken gennem besøg på virtuelle plejehjem, hvor de kan udføre virkelighedstro scenarier og få en forsmag på alle de dilemmaer, som de møder med borgere.

Ny teknologi på velfærdsområdet har utrolig mange brugsmuligheder, men de kræver alle sammen, at eleverne har en solid teknikforståelse og indsigt i brugen af teknik. Derfor skal velfærdsteknologi være en central del af elevernes uddannelsesforløb helt fra start. Vi arbejder med, hvordan det foregår, og ikke mindst, hvordan vi realiserer de store potentialer, som teknologien kan have for elevernes faglighed.