I Videnscenter for Velfærdsteknologi er vi optaget af at udvikle, skabe, indsamle og ikke mindst dele viden inden for givne områder

Vi har udviklet tre netværksgrupper, hvor vi i fællesskab kan videndele og inspirere hinanden og andre med samme interesse.

Netværket er til dig som er underviser, konsulent, leder/chef på en SOSU-skole eller har en funktion i praksis.

Læs mere om vores netværk herunder:

 

Teknologiforståelse

Gruppen er for personer som har interesse/tidligere har afprøvet valgfaget teknologiforforståelse i undervisningen. I netværket deler vi erfaringer på tværs og afprøver nyt materiale.

Kontakt e-lærings- og udviklingskonsulent Mette Skals Ladefoged mesk@sosunord.dk for at høre mere om netværket.

Virtual Reality

Et netværk skabt til dig, som arbejder og har interesse for VR på social- og sundhedsuddannelserne.

I netværket undersøger vi seneste tendenser, hvad er det egentligt muligt at bruge VR til samt pædagogiske og didaktiske overvejelser. Virksomheder og eksterne er velkommen til at deltage. Der afvikles to arrangementer årligt.
Kontakt videnscenterkoordinator Kenneth Pihl kpi@sosuesbjerg.dk for at høre mere om netværket.

Hybride læringsrum

Netværksgruppen deler egne erfaringer med hybride læringsrum og afvikler webinar og inspirationsdage.

Kontakt implementeringskonsulent Peter Wendelbo pewe@sosunord.dk for at høre mere om netværket.

 


Hver netværksgruppe afvikler løbende arrangementer, som du gratis kan deltage i. Ønsker du at være en del af et spændende netværk, kontakt den ansvarlige for netværket.