Menneskelige kendetegn

Vil det gavne indsatsen at samarbejdspartnerne sammensætter efter persontræk? Hvis det ikke er muligt, men kunne være gavnligt, hvordan indtænkes persontræk så?

Du kan læse mere om implementeringsmodellen her