Mening

På hvilken måde giver indsatsen organisatorisk mening. Dvs. imødekommer organisatoriske, ledelsesmæssige bevægelser, ønsker eller planer?

Mening” er, når medarbejderne forstår præmissen for, hvorfor de skal beskæftige sig med et bestemt projekt eller en bestemt opgave.
Mening er medvirkende til at skabe arbejdsglæde og motivation. Samtidig peger forskning på, at 70% af alle forandringsprocesser ikke forankres i organisationer. Dette er, fordi meningsforhandling ofte fjernes fra en forandringsproces, fordi den kan opleves som besværlig, når der først er lagt en plan for processen. Det kan derfor betale sig at planlægge med agilitet for øje. (Stegeager, N. & Suhr, N. (2019). Organisationens tre essentielle spørgsmål. Lederliv)

Hvis du vil vide mere om mening se nedenstående

Du kan læse mere om implementeringsmodellen her