Læringstilgang

Ud fra mission og vision er et bærende strategisk element tænkninger med afsæt i det 21. århundredes kompetencer.

Når vi taler om det 21. århundredes kompetencer, henviser vi til de kompetencer, som er nødvendige at udvikle via uddannelse for at kunne leve op til de krav, der stilles til den erhvervsaktive borger i det 21. århundredes samfund. De kompetencer, som ofte er i fokus ift. det 21. århundredes kompetencer, er kollaboration, problemløsning og innovation, videnskonstruktion, kompetent kommunikation, selvevaluering samt IT og læring.

I missionen herunder visionen for VFV fremgår følgende:

 

Mision:

“At indsamle, udvikle og formidle viden af akademisk og erfaringsbaseret karakter inden for det velfærdsteknologiske område”

“At udvikle elever og kursisters teknologiske dannelse med henblik på at understøtte digitalisering og implementering af nye teknologier, der kan fremme udviklingen af velfærd i et moderne samfund”

 

Vision:

“At være banebrydende i forhold til innovation og velfærdsteknologisk dannelse, ved at kombinere borgerelateret velfærdsteknologi, simulation og moderne læringsmetoder”

 

Ud fra mission og vision er et bærende strategisk element tænkninger med afsæt i det 21. århundredes kompetencer.

 

21. århundredes kompetencer i en sosufaglig kontekst

Det 21. århundredes kompetencer er videnscenterets afsæt og referenceramme for vores virke og udvikling af aktiviteter.

I den sammenhæng er vi optaget af begrebet empowerment thinking som værende et vigtigt udgangspunkt i elevens læringsproces.

De 6 kompetencer vil i større eller mindre grad afspejle sig i videnscenteret aktiviteter. Vi har blik for, at der er progression og sværhedsgrad i hver enkelt kompetence og videregiver viden og sparring herom.

Underviserens rolle ændrer sig idet der skabes en bevægelse fra undervisning til facilitering. Vi går fra lærerstyret undervisning til elevstyret læring. VFV understøtter den bevægelse ved aktivt at vise, hvordan der kan arbejdes med underviser rollen.

 

Vores læringstilgang omkring det 21. århundredes kompetencer er med viden og inspiration af 21skills.dk udviklet af Center for Undervisningsmidler (CFU).