Kapacitet

Hvad forventes at kunne trække på?
Ydeevne, der kan understøtte implementeringen.

Fx ressourcepersoner, tidligere erfaringer, eksisterende viden, organisatorisk parathed.


Du kan læse mere om implementeringsmodellen her