Målgruppe

Diverse / Andet

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

30 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Den pædagogiske assistentuddannelse

Vis mere
Velfærdsteknologi (Vest)

Her er mulighed for at se en faglig refleksion omkring anvendelse af VR som læringsmetode i SOSUfagligt regi.

Beskrivelse

Webinaret giver en kort introduktion og inspiration til VR og anvendelsen af VR som læringsmetode.

Download webinaret under ‘program’ eller se webinaret online

Der præsenteres 4 modeller/ niveauer af VR.

Peter Vest laver en præsentation af VIVA og VR lejligheden. En lejlighed indrettet og udviklet til en SOSU fagligkontekst. Der er mulighed for at se, træne og interagere med velfærdsteknologier (færdighedstræning).
Der er produktinformations film ved leverandører.
At opleve verden ud fra en dements virkelighed og et børnehavebarns virkelighed.
Der er knyttet refleksions spørgsmål til de forskellige VR oplevelser.
Der videndelse og reflekteres endvidere omkring andre VR
programmer.

Download Peter Vests præsentation

På webinaret deltog:
René M. Larsen, Leder af Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark
Maj Britt Weidinger, Leder af Videnscenter for Velfærdsteknologi Østdanmark (med via Beam)
Peter Vest, Sales Manager, Cadpeople
Jacob Sangild, Videnscenterkoordinator
Lone Bundgaard Secher, Videnscenterkoordinator
Lotte Randeris Schulz, Lærings- og udviklingskonsulent SOSU Nord

Læringsmål

  • At rette fokus på VR som læringsmetode
  • Faglig Videndeling og sparring omkring hvad kan VR bidrage med som læringsmetode i SOSU regi

Materialet er blevet downloadet af 1 bruger.