Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

3 timer 00 minutter

Uddannelse

Den pædagogiske assistentuddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Vis mere
Velfærdsteknologi (Vest)

Elever producerer VR-film

Beskrivelse

Dette set-up er udviklet til elever på social- og sundhedsassistentuddannelsens 3.skoleperiode, men anbefales til alle hovedforløb indenfor sundhed, omsorg og pædagogik.
Der er fokus på:

• At arbejde med faglig refleksion over borgerrettede velfærdsteknologier
• At arbejde med læringsteknologi og velfærdsteknologi, så det skaber læring
• At anvende teknologier og få forståelse for teknologier i forskellige perspektiver

Ved at optage film i 360 grader vil succeskriteriet være at træne forskellige perspektiver og forståelse for borgerens/patientens situation. Eleverne udforsker teknologierne, træner praktisk-teknisk kunnen og forståelse for teknologiernes anvendelse. De kollaborerer om indhold, proces og produkt. I denne proces fungerer underviseren som facilitator.

Læringsmål

  • Kompetencemål nr.12: Eleven kan selvstændigt anvende relevant velfærdsteknologi samt tage initiativ til implementering af ny viden og teknologi.
  • Fokusområde: Sundhedsvæsenets opbygning, rammer og regler for social- og sundhedsassistentens virksomhedsområde: • Jeg anvender viden om velfærdsteknologi i sygeplejen til at medvirke ved implementering af nye teknologiske løsninger i forhold til borgeren/patienten og pårørende, herunder telemedicinske løsninger

Materialet er blevet downloadet af 14 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.