Velfærdsteknologi i borgerens perspektiv

Målgruppe

Hovedforløb

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

3 timer 00 minutter

Fagområde

Social- og sundhedsassistentuddannelsen, Social- og sundhedshjælperuddannelsen, Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Vest)

Elever producerer VR-film

Dette forløb er blevet downloadet af 11 brugere

Læringsmål

  • Kompetencemål nr.12: Eleven kan selvstændigt anvende relevant velfærdsteknologi samt tage initiativ til implementering af ny viden og teknologi.
  • Fokusområde: Sundhedsvæsenets opbygning, rammer og regler for social- og sundhedsassistentens virksomhedsområde: • Jeg anvender viden om velfærdsteknologi i sygeplejen til at medvirke ved implementering af nye teknologiske løsninger i forhold til borgeren/patienten og pårørende, herunder telemedicinske løsninger

Beskrivelse

Dette set-up er udviklet til elever på social- og sundhedsassistentuddannelsens 3.skoleperiode, men anbefales til alle hovedforløb indenfor sundhed, omsorg og pædagogik.
Der er fokus på:

• At arbejde med faglig refleksion over borgerrettede velfærdsteknologier
• At arbejde med læringsteknologi og velfærdsteknologi, så det skaber læring
• At anvende teknologier og få forståelse for teknologier i forskellige perspektiver

Ved at optage film i 360 grader vil succeskriteriet være at træne forskellige perspektiver og forståelse for borgerens/patientens situation. Eleverne udforsker teknologierne, træner praktisk-teknisk kunnen og forståelse for teknologiernes anvendelse. De kollaborerer om indhold, proces og produkt. I denne proces fungerer underviseren som facilitator.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.