Målgruppe

EUD GF2

Hovedforløb

EUX

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

37 timer 00 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Den pædagogiske assistentuddannelse

Vis mere
Velfærdsteknologi (Vest)

Valgfaget teknologiforståelse er et bud på et valgfrit fag i social- og sundhedsuddannelserne.
Det er et bidrag til, hvordan I på jeres skole kan sætte fokus på - og arbejde med teknologiforståelse på social- og sundhedsuddannelsernes grund- og hovedforløb.
Valgfagets materiale er udgivet i samarbejde med forlaget Praxis.

Beskrivelse

Dette undervisningsforløb er tilknyttet valgfaget teknologiforståelse uge 2. Læs mere om de andre uger og om valgfaget her. Alle valgfagets forløb er tilgængelige på praxisOnline

I valgfaget teknologiforståelse – uge 2 skal eleverne blandt andet spille teknologispillet, dyste om SOSU-coins og innovere på teknologiske løsninger i en social- og sundhedsfaglig praksis
Valgfaget handler om innovative metoder, innovation- og designprocesser.
Det vil sige,; Idégenerering, argumentation, inkrementel innovation og arbejde med Mock-up.
Derudover arbejder eleverne med at omsætte problemløsninger til algoritmer. Det gøres ved hjælp af modellen for computationel thinking; ved dekomposition, abstraktion, mønstre genkendelse og generaliseringer.

Materialet er udviklet med afsæt i kompetenceområder og fagmål fra grundfaget Erhvervsinformatik. Erhvervsinformatik er et nyt grundfag i erhvervsuddannelserne – Læs eventuelt mere her

Læringsmål

  • Fagmål - kompetenceområdet Erhvervsrettet digital udvikling: 4.Eleven kan med udgangspunkt i en analyse af et digitalt artefakt fra fagområdet argumentere for forbedringer af artefaktet og brugen af dette.
  • Fagmål - kompetenceområdet Erhvervsrettet digital udvikling: 5.Eleven kan under vejledning udføre iterative designprocesser.
  • Fagmål - kompetenceområder Teknologisk handleevne og Computationel tankegang: 6.Eleven kan under vejledning anvende computationel tankegang til løsning af problemstillinger i en erhvervsfaglig kontekst.
  • Fagmål - kompetenceområder Teknologisk handleevne og Computationel tankegang: 7.Eleven kan via simpel programmering forstå basale strukturer i et programmeringssprog