Målgruppe

EUD GF1

EUD GF2

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

1 timer

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Den pædagogiske assistentuddannelse

Vis mere
Velfærdsteknologi (Vest)

Eleven øver håndhygiejne (vask af hænder) der efterfølgende kan testes via UV håndscanner. UV håndscanner viser hvor korrekt håndhygiejnen er. Til monitorering af proceduren anvender eleverne den elektroniske device SimPad

Beskrivelse

UV håndscanneren – GlitterBug Glowbag er et træningssæt til undervisning i håndhygiejne, hvor eleven efter håndvask kan UVscanne sine hænder og visuelt kan se om der er udført korrekt håndhygiejne.
Eleverne kan i grupper selvstændigt arbejde med færdighedstræning og monitorere den kliniske procedure via devicen Simpad.

Læringsmål

Materialet er blevet downloadet af 4 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.