Målgruppe

EUD GF1

EUD GF2

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

1 timer 00 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Den pædagogiske assistentuddannelse

Vis mere
Velfærdsteknologi (Vest)

Dette materiale er udarbejdet i forhold COVID-19.
Materialet kan anvendes af undervisere til elever, som går på en ungdomsuddannelse.

Beskrivelse

På SOSU nord har vi udarbejdet et undervisningsmateriale omhandlende COVID-19. Materialet er udarbejdet, så vi er sikker på at eleverne har fået en teoretiske gennemgang og dermed være med til at træffe de rigtige beslutninger i forhold til at træffe et valg hvor de passer på sig selv, hinanden og hermed hele samfundet. De elever vi uddanner på SOSU Nord, er elever der skal indgå i en kontekst med borger der alle kan betragtes som værende i en risikogruppe.
Der er brug for viden, så vi alle træffe det rigtige valg for at passe på hinanden.

Materialet er opbygget, så der først er en gennemgang af virus, derefter omhandler det forholdsregler og vores adfærd. Materialet skal bruges som udgangspunkt for dialog. Materialet er udfærdiget så alle kan forstå indholdet. Det er op til dig som underviser ,om der skal tilføjes yderligere, så materialet matcher et bestemt niveau.
I undervisningsforløbet finder du en præsentation af materialet samt et webinar.

Læringsmål

  • Sikre at eleverne får teoretisk viden omhandlende COVID-19
  • At eleverne opnår viden om afbrydelse af smitteveje
  • At eleverne anvender deres teoretiske viden i praksis, herunder deres daglige adfærd

Materialet er blevet downloadet af 14 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.